Praktijkonderzoek Zorgrobot

DossierKIEM.21V01.023
StatusAfgerond
Startdatum1 juni 2017
Einddatum27 september 2018
RegelingKIEM 2016-2017 Topsectoren
Thema's
  • Sociale Infrastructuur Agenda
  • Geen
  • Onderwijs en talentontwikkeling

Doel van het project: Studenten voeren in een serie klinische lessen zelfstandig een onderzoek uit rondom ervaringen in en meerwaarde van robots. De lessen vinden plaats in de context van Het Slimste Huis, waarin verschillende thuissituaties kunnen worden nagespeeld. Tegelijkertijd wordt gekeken hoe in dit onderzoek een appèl wordt gedaan op de 21st century skills van de student verpleegkundigen.
De onderzoeksvragen voor de studenten zijn primair gerelateerd aan behoefte, perceptie en ervaring: Dit onderzoeken de studenten door actief te participeren in praktijkgericht onderzoek naar de inzet van robots in de zorgpraktijk.
Studenten moeten voor het behalen van hun leerdoelen zelf een plan van aanpak maken, zelf de data verzamelen, analyseren en presenteren. De HBO-studenten nemen hierbij het voortouw, de MBO studenten draaien mee in voorbereiding, uitvoering en evaluatie.
Hoofdvraag: Hoe kunnen we het onderzoekend vermogen (21st century skills) van HBO en ROC verpleegkundigen trainen door het gebruik van robot in de thuiszorg vanuit verschillende stake-holder-perspectieven “aan den lijve” te laten ervaren?
In het hele onderzoek werken MBO en HBO verpleegkunde studenten samen. We verwachten dat ze hierbij van elkaar leren. Maar het is ook een kennismaking met wat ze in de werkelijkheid gaan doen. En voor de MBO verpleegkundigen in opleiding een kennismaking met leren/denken/werken op HBO niveau.

Contactinformatie

Hogeschool Inholland

Monique Dijkstra, contactpersoon
Telefoon: 023-5438328

Consortiumpartners

bij aanvang project