PRO-DEM: PraktijkgeRicht Onderzoek voor mensen met DEMentie

DossierPLTFM.04.007
StatusLopend
Startdatum1 oktober 2023
Einddatum30 september 2026
RegelingPlatformregeling
Thema's
  • Gezondheidszorg
  • Sociale Studies
  • Gezondheid & Zorg - Dementie
  • Gezondheid & Zorg - Leefstijl en leefomgeving
  • Gezondheid & Zorg - Toegang tot zorg
  • Gezondheid & Zorg - Mensen met chronische ziekten
  • Gezondheid en Welzijn
  • Veerkrachtige samenleving: in wijk, stad en regio

Het aantal mensen dat leeft met dementie neemt sterk toe in Nederland. Hierdoor krijgen we in onze eigen omgeving ook steeds meer te maken met dementie. Op dit moment is dementie helaas niet te genezen. Bovendien neemt zowel het aantal beschikbare zorg- en welzijnsprofessionals als mantelzorgers af. Goed leven met dementie staat daardoor onder druk. Via praktijkgericht onderzoek implementeren wij als lectoren, in de context van deze uitdagingen, bestaande kennis en kunde, genereren nieuwe kennis en dragen bij aan het oplossen van vraagstukken in relatie tot dementie om daarmee goed leven met dementie te ondersteunen.
Hoewel de vraagstukken waaraan wij werken uiteenlopen, hebben wij een aantal eigenschappen en ambities gemeen welke wij in PRO-DEM willen realiseren: 1. Aanjagen programmatische aanpak van dementievraagstukken om maatschappelijke vraagstukken in relatie tot dementie interdisciplinair en trans-disciplinair aan te kunnen pakken; 2. Zichtbaarheid en potentie van praktijkgericht onderzoek vergroten, en daarmee het potentieel van hbo’s om maatschappelijke uitdagingen (mede) op te lossen en transities in de zorg te ondersteunen; 3. Innoveren van praktijk en onderwijs waarmee we kansrijke methodes en interventies die goed leven met dementie ondersteunen breed in de praktijk implementeren en bijdragen aan een toekomstbehendige beroepsbevolking; 4. Verstevigen internationale samenwerking om ook over de grenzen heen samen te werken en van elkaar te leren wat betreft het ondersteunen van goed leven met dementie. We staan immers voor vergelijkbare uitdagingen.
PRO-DEM draagt bij aan de missies van de topsector Life Sciences en Health, met name missie IV (kwaliteit van leven met dementie), en de daarop gebaseerde Kennis- en Innovatie Agenda. Ook zijn er veel raakvlakken met andere (overheids-)programma’s zoals de Nationale Dementiestrategie, het Integraal Zorgakkoord, Transitieagenda Human Capital, Programma Wonen Ondersteuning en Zorg Ouderen (WOZO), Ouder Worden 2040 en programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.

Contactinformatie

Windesheim

Simone de Bruin, contactpersoon
Telefoon: 088-4697587

Consortiumpartners

bij aanvang project