Productie van biopolymeren (door de schimmel Aureobasidium pullulans) voor metaal bescherming

DossierGOCH.KIEM.KGC03.029
StatusLopend
Startdatum6 februari 2023
Einddatum5 februari 2024
RegelingKIEM GoChem 2019-2024
Thema's
  • Bètatechniek
  • Energie en Klimaat - Een klimaatneutrale industrie met hergebruik van grondstoffen en producten in 2050
  • Energie en Klimaat - Een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050. Voor 2030 is de doelstelling halvering van het grondstoffengebruik.
  • Sleuteltechnologieën - Life science-technologieën
  • Sleuteltechnologieën - Chemische technologieën
  • Maatschappelijk Verdienvermogen - Inzicht in missiegedreven innovatiesystemen ontwikkelen
  • Maatschappelijk Verdienvermogen - Valideren, doorontwikkelen en toepassen van strategieën
  • Gebouwde omgeving duurzaam en leefbaar
  • Sleuteltechnologieën en duurzame materialen

In vele industrieën zoals in de scheepsbouw, luchtvaart en infrastructuur worden metaalsoorten veelvuldig
toegepast omdat het een sterk en gemakkelijk te verwerken materiaal is. Nadelig is dat het materiaal bij
buitentoepassing corrodeert. Daarom wordt er veelal gebruik maakt van een oppervlaktebehandeling zoals
een verfsysteem of coating. Traditionele coatings bevatten vaak schadelijke stoffen zoals conserveringsstoffen, chromaat-zouten of Chroom-6 om infecties en oxidatieprocessen te verminderen en de levensduur van het materiaal te verlengen. Daarnaast zijn veel coatings op aardolie gebaseerd en kunnen microplastics door verwering vrijkomen. Milieuvriendelijke en duurzamere beschermingssystemen zouden een mijlpaal zijn in de metaalindustrie. De schimmel Aureobasidium pullulans wordt in combinatie met lijnzaadolie inmiddels al succesvol toegepast voor het beschermen van hout en kan door zijn aanmaak van pullulaan of andere extracellulaire polymere stoffen (EPS) mogelijk een grote rol spelen in de zoektocht naar milieuvriendelijke en duurzame beschermingssystemen voor metaal. In onderzoek is aangetoond dat de extracellulaire polymere stof pullulaan in staat is om corrosie op metaal sterk te verminderen. Het nadeel is echter dat pullulaan wateroplosbaar is. Het doel van dit missie-gedreven onderzoek is om een fermentatieproces te ontwikkelen waarbij geschikte en watervaste biopolymeren voor de bescherming van metaal worden geproduceerd door de schimmel A. pullulans. Door een nieuw fermentatieproces kan de productie van deze EPS gestimuleerd worden. Met een beschermingssysteem van A. pullulans, EPS en lijnzaadolie kunnen de corroderende factoren als vocht en zuurstof worden verminderd. Daarnaast kan de productie van melanine door A. pullulans een rol spelen in de bescherming tegen UV-licht waardoor gepolymeriseerd lijnzaadolie langer stabiel blijft. Deze onderdelen zullen een dergelijke oppervlaktebehandeling voor metaal geschikt maken voor buiten toepassing en geven meer toegevoegde waarde aan het product.

Contactinformatie

Saxion

S. Rensink, contactpersoon
Telefoon: 06-11302910

Consortiumpartners

bij aanvang project

Netwerkleden