Professioneel samenwerken in de wijk

Status
Beëindigd
Startdatum
1 oktober 2014
Einddatum
30 september 2016
Thema's
Gezondheid en Zorg
Regeling
RAAK-publiek

Aanleiding
Eerstelijnsprofessionals zoals wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners, maatschappelijk werkers en welzijnswerkers hebben te maken met grote veranderingen in hun beroepspraktijk. De zorg concentreert zich meer in de wijk en professionals werken in multidisciplinaire teams met professionals van verschillende organisaties. Daarnaast moeten zij samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers. En omdat het overheidsbeleid erop gericht is mensen langer thuis te laten wonen, wordt de zorgvraag steeds complexer. Goed samenwerken is essentieel. Er bestaan methodieken, maar de zorgverleners hebben het gevoel dat ze niet kunnen voldoen aan de veranderende eisen. Er is behoefte aan aanvullende kennis en ondersteuning bij het regisseren en monitoren van de kwaliteit van de samenwerking.

Doelstelling
Dit RAAK-project gaat op zoek naar oplossingen. De onderzoekers gaan vaststellen welke factoren de samenwerking tussen professionals onderling en van professionals met het informele netwerk in de wijk bevorderen dan wel belemmeren. Daarna worden instrumenten ontwikkeld waarmee professionals zelf hun samenwerking duurzaam kunnen monitoren en verbeteren, zonder tussenkomst van managers, adviseurs of anderen. Hiermee versterken zij hun professionaliteit en autonomie. Vijf zorgteams gaan de samenwerkingsinstrumenten (zogeheten thermometers) in de praktijk gebruiken. De teams evalueren de methoden en leveren input voor verbetering.
Beoogde resultaten
Het project levert de volgende concrete resultaten op:
" indicatorenset voor de kwaliteit van samenwerking in de eerstelijnsberoepspraktijk, waarvan een deel voor professionals onderling en een deel voor professionals met informele netwerkleden;
" twee samenwerkingsthermometers waarmee professionals zelf hun samenwerking kunnen monitoren en verbeteren, zonder tussenkomst van managers en adviseurs;
" beslismatrix met samenwerkingsacties die aansluiten bij de thermometers;
" beschrijving van vereisten (inhoudelijk en technisch) voor een bijpassende digitale applicatie;
" beschrijving van factoren die de kwaliteit van samenwerking bevorderen;
" implementatieplannen voor praktijk en onderwijs (inclusief opzet voor minor en leerwerkplaats);
" publicaties in vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften.

Contactinformatie

Hogeschool Windesheim

Ingrid Spaan
Contactpersoon

Jan Willem Bruins
Contactpersoon

Jose Uitdewilligen
Contactpersoon

Jan Jukema
Contactpersoon

Monique Mensen
Contactpersoon

Frans Frans Genee
Contactpersoon

Consortiumleden

 • Arts en Zorg
 • Centrum voor Samenlevingsvraagstukken
 • De Stouwe
 • Driezorg Wonen, Welzijn & Zorg
 • Humanitas afdeling Groningen
 • Icare V&V Meppel
 • Icare V&V Zwolle
 • Landstede Welzijn Ouderen Dalfsen
 • Lectoraat De Gezonde Stad
 • Medrie
 • MJD Groningen
 • Movisie
 • NVMW
 • Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht
 • Sanitas Thuiszorg B.V.
 • Stichting de Kern
 • Stichting Vilans
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Vrijwilligerscentrale ZwolleDOET!
 • Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost-Nederland

Netwerk- en projectleden

 • Academische Werkplaats Thuiszorg Gezondheid dichtbij
 • Denktank 60+
 • Stichting Present
 • Zorgcampus Noorderboog