Programma Gezonde Leefomgevingen

DossierSPR.ALG.02.014
StatusLopend
Startdatum2 januari 2023
Einddatum31 december 2026
RegelingSPRONG 2020-2029
Thema's
  • Gezondheid & zorg
  • Agro en Food
  • Gezondheidszorg
  • Gebouwde omgeving duurzaam en leefbaar
  • Gezondheid en Welzijn
  • Veerkrachtige samenleving: in wijk, stad en regio

Gezondheid is een groot goed. Vraag aan mensen wat zij belangrijk vinden in hun leven en de eigen gezondheid én die van hun dierbaren valt onder het eerste dat zij noemen. Burgers zijn gelukkiger, hebben meer veerkracht en zijn beter in staat om mee te doen als ze gezond zijn. Het Programma Gezonde Leefomgevingen (PGL) realiseert een onderzoeksinfrastructuur om nieuwe kennis, methoden en best practices te ontwikkelen op het gebied van gezonde leefomgevingen. Dit zijn omgevingen die bijdragen aan meer en gezondere levensjaren van burgers.
De gezondheid van burgers laat echter te wensen over. We bewegen te weinig, eten ongezond en de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren nodigt niet altijd uit tot gezond gedrag. Dat leidt tot oplopende ziektelasten en zorgkosten in Nederland waarvan de trend moet worden gekeerd. Binnen de PGL-onderzoeksinfrastructuur worden living labs opgezet waarin burgers, onderzoekers, het beroepsonderwijs, gezondheids- en welzijnsinstellingen, groenbedrijven, food(service)bedrijven, stedebouwkundigen en gemeenten in co-creatie samenwerken aan de realisatie van (concepten van) gezonde leefomgevingen. Binnen PGL zijn gezonde leefomgevingen de resultante van met elkaar samenhangende veranderingen in de voedselomgeving, de natuurinclusieve/groene leefomgeving en de bebouwde omgeving.
PGL wordt uitgevoerd door de hogescholen HAS en Avans met consortiumpartners die belang hebben bij de realisatie van gezonde leefomgevingen zoals de provincie Noord-Brabant, de gemeente ’s-Hertogenbosch, GGD’s, het Bossche beroepsonderwijs, JADS en bedrijven uit de gekozen focusgebieden. PGL positioneert zichzelf als de verbindende schakel tussen enerzijds vragen en behoeften vanuit de samenleving/burgers en anderzijds (gemeentelijke) beleidsmakers die met nieuwe kennis, methoden en best practices mogelijkheden in handen krijgen om gezondheid te bevorderen en waar nodig te beschermen.
PGL levert als beoogd CoE bijdragen aan de KIA Gezondheid en Zorg waarin de impact van gezonde leefomgevingen op de gezondheid van burgers wordt onderschreven en tegelijkertijd als sectoroverstijgende uitdaging is gepositioneerd. PGL draagt bij aan deze KIA-doelen.

Contactinformatie

Consortiumpartners

bij aanvang project