PROVE: Protein enriched vegan products to fight malnutrition

DossierKIEM.K23.01.064
StatusLopend
Startdatum20 november 2023
Einddatum19 november 2024
RegelingKIEM 2022-2023
Thema's
  • Agro en Food
  • Gezondheidszorg
  • Gezondheid & Zorg - Leefstijl en leefomgeving
  • Landbouw, Water en Voedsel - Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
  • Gezondheid & Zorg - Toegang tot zorg
  • Duurzame landbouw-, water- en voedselvoorziening
  • Gezondheid en Welzijn

Aanleiding Ondervoeding komt nog veel voor in Nederland, vooral bij zieken en ouderen. Dieetbehandeling bij ondervoeding bestaat uit eiwit- en energierijke voeding. Omdat de meeste verrijkte producten op dierlijke basis zijn, zijn verrijkte producten op plantaardige basis zeer beperkt. Hierdoor wordt de kans op effectieve dieetbehandeling van ondervoeding bij mensen die een plantaardige (plantbased) voeding willen gebruiken beperkt.
Doel PROVE beoogt het plantbased assortiment eiwit- en energieverrijkte voeding te innoveren, vanuit samenwerking tussen leveranciers van plantaardige grondstoffen (Avebe), producenten van medische voeding (Nutricia), producenten/distributeurs van maaltijden (Van Smaak), zorginstellingen (Zorggroep Groningen, Martini ziekenhuis) en een hogeschool (Hanzehogeschool Groningen).
Binnen PROVE wordt een pakket van wensen samengesteld rondom o.a. sensorische eigenschappen, productsamenstelling, houdbaarheid, milieugerelateerde eigenschappen en kosten door patiënten en diëtisten, voor een productconcept geschikt voor patiënten met (risico op) ondervoeding die plantbased willen eten. Hiermee willen we bijdragen aan de noodzakelijke verschuiving naar een meer plantbased en minder dierlijk voedingspatroon (eiwittransitie).
Praktijkopbrengst Op basis van het pakket van eisen kan een plantbased productconcept worden ontwikkeld, dat bijdraagt aan een volwaardig voedingspatroon dat voorziet in de verhoogde voedingsbehoefte bij ondervoeding. Met de ruimere keuze in verrijkte producten kunnen patiënten die een plantbased voeding gebruiken hun voedingsinname en voedingstoestand beter behouden danwel verbeteren. Diëtisten zullen door een ruimere keuze aan verrijkte plantbased producten minder handelingsverlegen zijn in de dieetbehandeling van ondervoeding bij deze doelgroep.
Innovatie Binnen PROVE brengen we alle schakels in de keten bijeen, van grondstof tot patiënt, waarmee we krachten bundelen en slagingskansen optimaliseren om als eerste consortium het plantbased assortiment voor patiënten met ondervoeding(srisico) uit te breiden.
Vervolgonderzoek In vervolgonderzoek wordt op basis van het pakket van eisen dat voortvloeit uit het voorgestelde KIEM project een prototype van het productconcept ontworpen, waarna deze wordt geëvalueerd bij patiënten.

Contactinformatie

Consortiumpartners

bij aanvang project