Raad van Advies: meerwaarde voor het MKB Familiebedrijf

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2014
Einddatum
31 augustus 2016
Thema's
(Internationale) Handel en Zakelijke dienstverlening
Regeling
RAAK-mkb

Raad van advies: meerwaarde voor mkb-familiebedrijf

Aanleiding
Omdat zij zich zorgen maken over de continuïteit, zet een toenemend aantal mkb-familiebedrijven stappen op het gebied van ‘goed bestuur’. Zij willen over het algemeen geen formele raad van commissarissen, maar een niet-formele raad van advies (RvA). De vraag vanuit mkb-familiebedrijven is hoe de raad van advies zo kan functioneren dat juist de adviesfunctie goed kan worden uitgeoefend, zodat de RvA een grote meerwaarde heeft op strategisch vlak. Het gaat zowel om de bedrijfsstrategie als de familiestrategie. In tegenstelling tot ‘gewone’ bedrijven, lopen belangen en doelstellingen van familie, eigenaren en bedrijf door elkaar en zijn ze regelmatig conflicterend. In het functioneren c.q. ‘gebruiken’ van de raad van advies bij mkb-familiebedrijven speelt dit familiebedrijfspecifieke karakter naar verwachting een belangrijke rol.

Doelstelling
De centrale vraag van dit programma is: hoe kan de meerwaarde van de RvA op strategisch niveau zo groot mogelijk zijn? Het gaat dan zowel om de strategische vraagstukken van het bedrijf als de vraagstukken die zijn gerelateerd aan de belangen van de familie. Familiebedrijven zijn anders en gedragen zich anders gedragen dan niet-familiebedrijven. Maar liefst 69 procent van de private Nederlandse bedrijven is een familiebedrijf.
Het onderzoek is praktijkgericht en met name kwalitatief. Er wordt gebruikgemaakt van de casestudiemethodiek. Ieder deelnemend MKB-familiebedrijf met een RvA wordt als een case beschouwd en onderzocht. Door de cases te vergeleken en te analyseren worden cross-caseconclusies geformuleerd. Zo worden patronen en mechanismen gesignaleerd.

Beoogde resultaten
Het belangrijkste resultaat voor het werkveld is een evaluatie-instrument voor mkb-familiebedrijven om het functioneren van de eigen raad van advies te analyseren en om te leren hoe het functioneren kan worden verbeterd. Hieraan gekoppeld is een overzicht beschikbaar van de belangrijkste succes- en faalfactoren voor het functioneren van een RvA.
Over deze nieuwe kennis wordt gepubliceerd en de kennis wordt gebruikt in het onderwijs van Hogescholen Windesheim en Inholland.

Contactinformatie

Hogeschool Windesheim

Ilse Matser
Contactpersoon

Frans Frans Genee
Contactpersoon

Consortiumleden

 • FBNED - Vereniging Familiebedrijven Nederland
 • Foreco Dalfsen B.V.
 • Hemmink B.V.
 • Hogeschool Inholland
 • Jönköping University
 • Nederlands Centrum voor het Familiebedrijf
 • Schagen Groep

Netwerk- en projectleden

 • Boom B.V.
 • De Beer International Holding
 • Instituut voor het Familiebedrijf
 • Instituut voor Veiligheid & Milieu BV (IVM)
 • Kaashandel Treur
 • Maan Group
 • Nyenrode Business Universiteit
 • Ofichem B.V.
 • ONL voor Ondernemers
 • Silka Webworks
 • TFM B.V.