Regionale Liaisons en Regionale Roadmap regio Oost

DossierGV.RLLC.01.001
StatusLopend
Startdatum1 december 2022
Einddatum30 november 2023
RegelingRegionale liaisons en Learning Communities GroenvermogenNL 2022
Thema's
  • Energietransitie & duurzaamheid
  • Bètatechniek
  • Economie
  • Onderwijs
  • Energietransitie en duurzaamheid

GroenvermogenNL is “de ‘enabler’ voor de ambitieuze activiteiten t.a.v. de productie en transport, op- & overslag van waterstof en de (grootschalige) toepassing ervan in de industrie en de overige toepassingsgebieden zoals mobiliteit & transport en de gebouwde omgeving”. Hierbij is de voorwaarde voor succes “de voldoende beschikbaarheid van professionals met kennis en vaardigheden van waterstof en de toepassing ervan”. GroenvermogenNL kent om deze reden de Human Capital Agenda GroenvermogenNL. Een vijftal werkstromen in deze HCA moeten samen leiden tot de realisatie van bovengenoemde voorwaarde. Voor deze werkstromen is een periode van vier jaar voorzien met een eerste jaar waarin kernactiviteiten benoemd zijn. Eén van deze kernactiviteiten betreft het aanstellen van regionale liaisons en de ontwikkeling van regionale roadmaps.
In de voorliggende aanvraag wordt een trajectvoorstel gedaan voor het motiveren en mobiliseren van de binnen GroenvermogenNL gedefinieerde regio Arhnem-Nijmegen/Brainport. Het doel is te komen tot een hecht, daadkrachtig en investeringsbereid consortium dat met trots invulling geeft aan de ambities van HCA GroenvermogenNL. Regio Nijmegen-Arnhem/Brainport is een initiatiefrijke regio op het gebied van waterstof, de energietransitie en de inzet van learning communities en is daarmee goede bodem voor de ambities van HCA GroenvermogenNL.
Zoals gesteld in de HCA GroenvermogenNL heeft een learning community zowel een gedeelde missie als gedeeld eigenaarschap en vormt het dé dragende entiteit. Juist de gedeeldheid hierin maakt dat binnen het traject Regionale Liaison en Regionale Roadmap netwerk/teamontwikkeling als uitgangspunt voor de activiteiten in de regio wordt gezien. De activiteiten om te komen tot de regionale roadmap zijn ingericht naar het teamontwikkelingsmodel van Bruce Tuckman: forming, storming, norming en later performing en adjourning.

Contactinformatie

HAN University of Applied Sciences

J.H.M. Geurts van Kessel, contactpersoon