Repurpose van Waardeloos naar Waardevol

DossierGOCI.KIEM.01.047
StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2022
RegelingKIEM GoCI
Thema's
  • KIA 1 - Energietransitie en Duurzaamheid
  • KIA 6 - Maatschappelijk Verdienvermogen
  • Bètatechniek
  • Circulaire economie en grondstoffenefficiëntie: Duurzame circulaire impact
  • Smart, liveable cities
  • Creatieve industrie
  • 9: Kunst en creatieve industrie

Mensen die anders om willen gaan met materialen binnen (mkb)bedrijven en ontwerpers die ervaring hebben met ‘repurpose’ hebben behoefte aan een integrale ontwerpende methode die helpt om efficiënt en succes vol repurpose producten te ontwikkelen. Repurpose een strategie waarbij een afgedankt product, onderdelen en materialen worden gebruikt in een nieuw product met een nieuwe functie. Bij repurpose wordt een ontwerp gemaakt met een reststroom die een gebruiksgeschiedenis, functionaliteit en vorm heeft en waarbij de beschikbaarheid, kwaliteit en kwantiteit varieert.
Uitgangspunt voor dit project wordt gevormd door de bestaande aanpak van VerdraaidGoed, bekende circulaire ontwerpmethodes en tools uit de door de HvA ontwikkelde aanpak voor reststof gedreven business modellen. Deze methodes worden gedefinieerd, geëvalueerd en gecombineerd en daar waar nodig aangevuld met nieuwe tools en handvatten. Doelstelling is het realiseren van een helder beschreven (concept) integrale ontwerpende aanpak en bijbehorende tools, die gebruikt kan worden door eenieder die (bedrijfs)restmateriaal beschikbaar heeft en daar een andere bestemming voor zoekt dan de reguliere afvalverwerking. Een belangrijk onderdeel hierbij is de ‘materiaal-analyse-tool’ die moet helpen bepalen of een reststroom kansrijk is om succesvol her te bestemmen
In dit project wordt de kennis samen met de in repurpose ervaren ontwerpbureaus VerdraaidGoed en Tolhuijs Design ontwikkeld. Er wordt gekeken naar bestaande methoden en tools voor repurpose en hiaten en missende tools en methoden worden geïdentificeerd en met concepttools en -methoden ingevuld. Deze worden getoetst in cases door afstudeerders van de HvA, cases door de bureau’s zelf en in een opdracht voor het tweedejaars vak ‘Circulair ontwerpen’. Na evaluatie en verbeteringen worden de bevindingen vastgelegd in een rapportage dat als basis zal dienen voor een hoofdstuk over repurpose in het beoogde boek circulair productontwerpen voor hbo en beroepspraktijk.

Contactinformatie

Hogeschool van Amsterdam

M. Lepelaar, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project