Research group for Digital Driven Manufacturing

DossierSPR.ALG.01.002
StatusLopend
Startdatum1 december 2021
Einddatum30 november 2025
RegelingSPRONG
Thema's
  • KIA 5 - Sleuteltechnologieën
  • Bètatechniek
  • Smart industry
  • High Tech Systemen en Materialen (HTSM)
  • Sleuteltechnologieën en duurzame materialen

De rol van digital technologies in business en society neemt sprongsgewijs toe. Het online ontwerpen en samenstellen van producten naar eigen behoefte neemt daarbij ook steeds nieuwe vormen aan. Naar verwachting is in 2030 klant-gestuurd maatwerk in een massaproductie-omgeving de standaard. De productspecificatie wordt automatisch verwerkt tot machinebesturingsinformatie, logistieke formats en productfolders. Van ontwerp tot assemblage en productie verloopt dit in hoge mate autonoom, gebaseerd op just-in-time-in-place principes, geborgd op basis van intrinsieke systeemkwaliteit, gevoed vanuit AI/ML-technieken en gestuurd vanuit een managementdashboard met onderliggend Enterprise Resource Planning. Deze transitie, o.a. onder de noemer ‘smart industry’, vindt wereldwijd plaats, en is een extra stimulans voor werknemers om zich te blijven bijscholen.
Productie wordt steeds meer datagestuurd. Het gaat daarbij om high-mix-low-volume producten, met bijhorende productieprocessen, -aansturing en -logistiek. Deze vorm van ondernemen vergt gedegen kennis over realtime verkrijgen, verwerken, toepassen en analyseren van data. En dat vraagt om gevoelige sensoren, analyse software, robuuste processing-informatica, slimme algoritmes, handige robots en hightech mechatronica. Daar is voor het gemiddelde mkb nog een lange weg te gaan.
In de Researchgroup for Digital Driven Manufacturing gaan Saxion (S) en Windesheim (W), in nauwe samenwerking met zes kernpartners, ondersteund door TechForFuture - Centre of Expertise HTSM Oost, ondernemers helpen deze uitdaging te volbrengen. We bundelen hierin kennis op gebieden van robotisering, industriële automatisering & artificial intelligence. We ontwikkelen kennis in de lectoraten Industriële Automatisering & Robotica (W), Ambient Intelligence (S) en Mechatronica (S). We versterken die kennis door cross-overs op de grensvlakken van sleuteltechnologie en praktijk te creëren. We implementeren die kennis door betrokkenheid van de Fieldlabs van T-Valley, The Garden, Perron038 en Industrial Robotics. We verankeren die kennis in meerdere bachelor- en masteropleidingen van de hogescholen, waaronder Technische Informatica, Elektrotechniek, Mechatronica, HBO-ICT, Industrieel Product Ontwerpen en Mechanical Engineering. En we dissemineren deze kennis via TechForFuture netwerk.

Contactinformatie

Saxion

Alexander Jansen, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project