Retailinnovatie in Rotterdam

DossierRAAK.MKB04.025
StatusAfgerond
Startdatum1 september 2016
Einddatum19 februari 2019
RegelingRAAK-mkb
Thema's
  • Kunst, Cultuur en Creatieve Industrie
  • Creatieve industrie

Retailinnovatie in Rotterdam onderzoekt de innovatiekansen van bestaande MKB‐retail-ondernemingen met een fysieke vestiging in de Rotterdamse binnenstad. Daarnaast wordt de ontwikkeling van de binnenstad als relevante betekenisvolle context voor MKB‐retailers in Rotterdam onderzocht. Samen met MKB’ers en andere stakeholders worden nieuwe retailconcepten en diensten ontworpen, gedemonstreerd en getest.
Centraal staat de vraag: Welke nieuwe concepten, diensten en toepassingen zijn op korte en middellange termijn nodig ter bevordering van innovatievermogen, concurrentiekracht en toekomstbestendigheid van bestaande MKB-retailondernemingen met een fysieke vestiging in de Rotterdamse binnenstad en hoe kan de ontwikkeling van het binnenstedelijke winkelgebied hieraan een bijdrage leveren?
Belangrijkste doelstelling van dit project is versterking van de MKB‐retailers in de Rotterdamse binnenstad door ze te ondersteunen in het benutten van hun innovatiekansen. In vergelijking met grootwinkel-bedrijven hebben MKB‐ retailers onvoldoende middelen en spankracht om de actuele innovatie-opgave voortvarend op te pakken. Bovendien staat de positie van MKB‐retailers in de binnensteden onder druk door de zogenaamde filialisering van winkelketens. Innovatie dient nog een breder doel. Kleine retailers zijn medeverantwoordelijk voor het imago en de belevingskwaliteit van de Rotterdamse binnenstad. Ze geven samen met grootwinkel-bedrijven, horeca-ondernemingen en cultuur kleur aan de binnenstad.
Vanuit Hogeschool Rotterdam wordt dit project gedragen door Kenniscentrum Creating 010, Willem de Kooning Academie, Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie en de opleiding Small Business & Retail Management. Een belangrijk deel van het onderzoeks‐ en ontwerpwerk wordt verricht door studenten binnen het curriculum van genoemde opleidingen. Ze worden daarbij gecoached door docentonderzoekers en lectoren en ze werken intensief samen met de consortiumpartners: zeven MKB-retailondernemers uit de Rotterdamse binnenstad en vier MKB’ers uit de creatieve zakelijke dienstverlening met bijzondere expertise op hert gebied van retailinnovatie. Het consortium wordt gecompleteerd door twee grootwinkelbedrijven, een vastgoedexploitant uit de Rotterdamse binnenstad, een ondernemersorganisatie en Stadsontwikkeling Rotterdam. Creating 010 draagt de wetenschappelijke verantwoordelijkheid voor het onderzoek.

Eindrapportage

Studenten en docenten van verschillende (ontwerp)-opleidingen en onderzoekers van Hogeschool Rotterdam verrichtten de afgelopen twee jaar samen met Rotterdamse mkb’ers en retail-stakeholders onderzoek om tot nieuwe initiatieven te komen die het mkb in de Rotterdamse binnenstad helpen richting te geven aan de toekomst.
De uitkomsten werden gepresenteerd tijdens Retailution, een event in drie delen:
1. Expositie met 14 prototypes en gevisualiseerde retailformats, variërend van ‘morgen toepasbaar’ tot sciencefiction.
2. Workshopprogramma voor retailers, gericht op onmiddellijke toepassing en verzorgd door docenten en studenten van Hogeschool Rotterdam, over social media, storytelling en data science.
3. Symposium met kennisdeling en netwerken ten doel, waar de resultaten van het project werden gepresenteerd en waarop hogescholen en kennisinstellingen van het SIA Retail Innovation Platform hun onderzoek introduceerden.
Bijna 600 studenten en ruim veertig docenten werkten in het project samen met vijftien retailers en retail-stakeholders. Voor studenten was de samenwerking met praktijkpartners een bijzondere leerervaring; de ruim honderd op onderzoek en ontwerp gebaseerde retailconcepten daagden retailers uit en verhoogden hun innovation readiness: inspiratie gaat vooraf aan innovatie. Enkele ontwerpen leidden tot nieuwe bedrijvigheid, terwijl andere zijn opgepakt en worden gerealiseerd door retailondernemers of Urban Department Store Rotterdam, de ondernemersorganisatie van de Rotterdamse binnenstad.
Het project zette de retailsector mentaal op de kaart van studenten en nieuw opgeleide ontwerpers voor de regio Rotterdam, en verhoogde de kennis, kansen en bewustzijn van en over de retailsector bij docenten van betrokken opleidingen. Voor Kenniscentrum Creating 010 creëerde het project een belangrijk innovatienetwerk voor verder onderzoek en ontwikkeling met retailers en stakeholders, binnen de Rotterdamse regio en landelijk. Kennis en ervaring opgedaan in dit project worden verwerkt in publicaties in de nabije toekomst en in vervolgprojecten.

Contactinformatie

Hogeschool Rotterdam

drs. T.P.J.M. Martens, contactpersoon
Telefoon: 06-51906260

Consortiumpartners

bij aanvang project