RI2020.RAAK.MKB10.035

DossierRAAK.IMP.01.070
StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2022
RegelingRAAK Impuls

Resultaten van fysiotherapie worden mede bepaald door verwachtingen die patiënten hebben. Positieve
verwachtingen kunnen een gunstige invloed op het behandelresultaat hebben (placebo-effecten) en
negatieve verwachtingen een ongunstige invloed (nocebo-effecten). De informatie die de fysiotherapeut
geeft en de wijze van communiceren beïnvloedt de verwachtingen van de patiënt en dit kan zodoende
placebo- en nocebo-effecten triggeren. Hoewel veel fysiotherapeuten de impact van deze mechanismen
herkennen, weet men niet goed hoe hiermee in de praktijk om te gaan.
Samen met zes in rugpijn gespecialiseerde fysiotherapiepraktijken en veertien andere
fysiotherapiepraktijken wordt de rol van placebo- en nocebo-effecten in de behandeling van lage rugpijn
onderzocht.
De ontwikkelde communicatietraining fungeert als basis voor het RAAK-mkb 'Let op je woorden' project. Het project beoogt richtlijnen te ontwikkelen voor placebo-bevorderende en nocebo-vermijdende communicatie
door de fysiotherapeut bij de behandeling van lage rugpijn. Deze worden geïntegreerd in de
communicatietraining en geëvalueerd in een experimenteel onderzoek. Uitkomstmaten hierbij zijn de
mate van angst na afloop van het eerste consult, de verwachtingen van de patiënt over de uitkomst van
de behandeling, en de kwaliteit van de geobserveerde communicatie. Daarnaast worden de kwaliteit
van de behandelrelatie (‘therapeutic alliance’), de door de patiënt ervaren pijn en het zelf
gerapporteerde functioneren gemeten na afloop van de fysiotherapiebehandeling.
Door de coronacrisis is er vertraging ontstaan in de data-verzameling. Fysiotherapiepraktijken zijn tijdens de eerste 'lock down' dicht geweest en moesten daarna een inhaalslag maken. Velen van hen verrichten nu COVID-herstelzorg. Een en ander had tot gevolg dat er minder bereidheid was om mee te doen aan het RAAK-mkb 'Let op je woorden project'. Met de aangevraagde RAAK-impuls subsidie wordt beoogd een extra impuls te geven aan de data verzameling van dit project.

Contactinformatie

HAN University of Applied Sciences

Bart Staal, contactpersoon
Telefoon: 06-55240698