RI2020.RAAK.PUB05.048

DossierRAAK.IMP.01.082
StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2022
RegelingRAAK Impuls

Nederland is een waterland. Schoon oppervlaktewater is belangrijk voor natuur, landbouw en voedsel- en drinkwaterproductie. Het is cruciaal om verstoringen daarvan goed te kunnen meten en begrijpen. Hoe eerder een verstoring van het aquatisch ecosysteem gemeten kan worden, hoe beter de mogelijkheden voor waterbeheerders om het effect ervan te beperken door maatregelen te nemen.
In dit project combineren wij eMetabolomics en eDNA, zodat we ‘moleculaire foto’s’ van het onderwaterleven kunnen maken die een schat aan informatie bevatten. Met behulp van deze informatie kunnen we 1) de effecten van verstoringen eerder opsporen 2) de verstoringen beter begrijpen 3) aanknopingspunten identificeren om de verstoringen tegen te gaan.

Aan de hand van twee relevante casussen ontwikkelen wij eMetabolomics en eDNA technieken en passen die toe op twee cases:
1) biologische verstoring door de invasieve exoot: de rode Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus clarkii), 2) chemische verstoring door het insecticide thiacloprid.

Het onderzoek maakt gebruik van nieuwe eMetabolomics en eDNA waarmee rivierkreeften in detail worden onderzocht in aquaria. Daarnaast heeft een belangrijk deel van het onderzoek plaatsgevonden in het Levend Lab, een unieke proefopstelling bestaande uit 36 slootjes waarin de invloed van thiacloprid op het aquatisch ecosysteem wordt onderzocht.
De experimenten en eDNA metingen zijn succesvol uitgevoerd. Het eMetabolomics-gedeelte is wegens de coronacrisis ernstig vertraagd. De monsteropslagcapaciteit dreigt te worden overschreden wegens de vele verzamelde monsters, die een groot volume hebben. Hierom willen wij onderzoeken hoe het volume van de watermonsters te reduceren, zonder dat de resultaten van de metingen hieronder lijden. De resultaten zijn van belang voor het aanleggen van een ‘biobank’: een grote verzameling monsters die over de tijd genomen is en die onderzoekers in staat kan stellen moleculaire veranderingen in onze leefomgeving in kaart te brengen en die in verband te brengen met veranderingen in de biodiversiteit en de volksgezondheid.

Contactinformatie