RI2020.RAAK.PUB05.049 Samenwerken aan een gezonde leefstijl voor kinderen in tijden van corona

DossierRAAK.IMP.01.047
StatusAfgerond
Startdatum1 juni 2021
Einddatum31 augustus 2021
RegelingRAAK Impuls

In het OK-GEZOND project (RAAK.PUB05.049) staat het ontwikkelen en testen van een interventie centraal. De interventie is een praktische handreiking voor pedagogisch professionals op voorscholen om het oudercontact met betrekking tot de thema’s eten, bewegen en slapen in te vullen. Het omvat een toolkit met ouder-kind activiteiten en bijbehorende interventie- en informatiematerialen die door pedagogisch professionals kunnen worden ingezet tijdens het brengmoment op de voorschool (of een ander bestaand oudercontactmoment). Doel van de interventie is om de samenwerking tussen professionals en ouders omtrent de leefstijl van kinderen te bevorderen.

Het project is gestart op 31 mei 2019. Binnen werkpakket I is de interventie opgezet. In werkpakket II zijn dataverzamelingsmethoden doorontwikkeld waaronder vragenlijsten voor pedagogisch professionals en ouders. Daarnaast is voor professionals een training en bijbehorende reader gemaakt. De training gaat in op het samenwerken met ouders en gebruik van de toolkit.

Vanaf september 2020 zou een cluster RCT starten met voor- en nametingen bij pedagogisch professionals, ouders en kinderen (werkpakket III) en een proces- en effectevaluatie (werkpakket IV). Voor pedagogisch professionals bestaat een meting uit het invullen van de ontwikkelde vragenlijst voor professionals en korte interviews over het samenwerken met ouders. Voor ouders betreft een meting het invullen van de vragenlijst voor ouders en eventueel het deelnemen aan een gesprek over de voedingsinname van hun kind. Daarnaast kan een beweegmeter worden meegegeven om de fysieke activiteit van kinderen te meten. Voor kinderen gaat het om een meetmoment op de voorschool waarbij lengte, gewicht en middelomtrek wordt vastgesteld.

Het is door de huidige coronamaatregelen niet mogelijk om de originele interventie uit te voeren. Onderzoekers en ouders mogen niet op voorscholen aanwezig zijn, gezamenlijke activiteiten op de groep zijn uitgesloten. Er kunnen op het moment niet voldoende ouders/kinderen voor de cluster RCT worden geworven en de metingen op voorscholen moeten worden uitgesteld.

Contactinformatie

Hogeschool van Amsterdam

Peter Weijs, contactpersoon
Telefoon: 020-5953534