RI2020 Transitie naar een volhoudbaar food-agro complex

DossierRAAK.IMP.01.081
StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2022
RegelingRAAK Impuls

Ruimte voor landbouw- en voedseltransitie
Transitie naar een vol-houdbaar food-agro complex is een zaak van vernieuwers én van de gevestigde orde. In de ontmoeting tussen die twee ligt de ruimte voor transitie. Maar hoe breng je die in kaart? En hoe navigeer je die? In vier verschillende netwerken die elk een ontmoeting vormen tussen vernieuwers en gevestigde orde staan deze vragen centraal.

We organiseren bijeenkomsten met boeren, beleidsmakers en milieuactivisten om in kaart te brengen wat gangbare boeren er van weerhoudt om te veranderen, en wie welke sleutels in handen heeft om bestaande obstakels weg te nemen en nieuwe kansen te bieden. Resultaat hiervan is handelingsperspectief richting transitie voor alle deelnemers.

We bestuderen proeftuinen voor innovatieve landbouw in de Provincie Zuid-Holland, om na te gaan hoe ze met de gevestigde orde kunnen worden verbonden, en hoe gevestigde partijen kunnen aansluiten bij deze vernieuwers. Het resultaat is beter inzicht in de opschaling en uitrol van transitie-experimenten.

We begeleiden een gebiedsproces in Flevoland van boeren, tuinders, gemeente en provincie, in de context van de Floriade, waarbij we op zoek gaan naar hoe een gebiedsvisie kan bijdragen aan transitie bij ondernemers die voor een vernieuwingsopgave staan.

Door deze drie projecten te begeleiden en te bestuderen, vergaren we inzicht in wat transitieruimte is en hoe je strategisch richting transitie kunt werken. Daarnaast ontwikkelen we instrumenten die zowel de gevestigde orde als de vernieuwers kunnen gebruiken om zelf effectiever ruimte voor transitie te zoeken. De resultaten komen ter beschikking in rapporten en masterclasses voor professionals, en in papers en artikelen voor de wetenschappelijke gemeenschap.

Contactinformatie

HAS Hogeschool

Monique de Knegt, contactpersoon
Telefoon: 06-51534033

Consortiumpartners

bij aanvang project
  • Flynth Adviseurs en Accountants