RISE Trial: Minder zitten en meer bewegen na een beroerte

DossierRAAK.PRO04.093
StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2026
RegelingRAAK-PRO
Thema's
  • Gezondheidszorg
  • Gezondheid & Zorg - Leefstijl en leefomgeving
  • Gezondheid en Welzijn

Bijna 100.000 mensen worden in Nederland jaarlijks getroffen door een beroerte of TIA. Van de mensen die het overleven krijgt één derde binnen 5 jaar een nieuwe beroerte of overlijdt.
Onvoldoende bewegen en te veel zitten zijn belangrijke leefstijlfactoren die het risico voor een nieuw cardiovasculair event en/of overlijden verhogen. Uit onderzoek blijkt dat 78% van de mensen na een beroerte een zeer inactief beweegpatroon heeft en veel zit in lange aaneengesloten periodes. Juist bij mensen met een ongunstige beweegpatroon is secundaire preventie naar verwachting heel zinvol. Mensen die veel zitten (>10 uur per dag) hebben namelijk 40% meer kans om vroegtijdig te overlijden. Met name zitten in lange onafgebroken periodes en in combinatie met weinig bewegen is ongunstig. Bestaande interventies richten zich vrijwel uitsluitend op fysiek herstel en het stimuleren van meer bewegen, terwijl het reduceren van zitgedrag om een specifieke aanpak vraagt. Het komen tot duurzame gedragsverandering in zit- en beweeggedrag is niet eenvoudig. Het vraagt allereerst om inzicht in het eigen beweeg- en zitpatroon en voldoende motivatie om het gedrag te veranderen. Omdat ieders persoonlijke situatie, fysieke of cognitieve mogelijkheden en (sociale) omgeving anders is, vraagt het veranderen van beweeg- en zitgedrag om coaching op maat.
In de afgelopen jaren hebben wij de geïndiceerde RISE interventie ontwikkeld (RAAK.PUB05.021) gericht op het reduceren en doorbreken van zitten met tenminste lichte fysieke activiteit. De fysiotherapeut coacht mensen op maat middels een gedragsgeoriënteerde interventie, waarvoor een specifieke activiteitenmonitor, eCoaching smartphone applicatie en dashboard voor fysiotherapeuten is ontwikkeld. De eerste resultaten van de pilot studie naar de bruikbaarheid en preliminaire effectiviteit laten veelbelovende resultaten zien. Het consortium wil de RISE interventie in het beoogd RAAK Pro project op basis van de uitkomsten van de pilot studie verder optimaliseren en de effectiviteit in een gerandomiseerde trial op korte en lange termijn onderzoeken.

Contactinformatie

Fontys Hogeschool

Martijn Pisters, contactpersoon
Telefoon: 06-43042462

Consortiumpartners

bij aanvang project

Netwerkleden