RoboPlus - Ondersteuning voor het werken met sociale robots in de begeleiding van kinderen met autisme

Status
Beëindigd
Startdatum
1 februari 2017
Einddatum
31 januari 2019
Thema's
Jeugdzorg
Regeling
RAAK-publiek

Begeleiders van kinderen met autisme ervaren een handelingsverlegenheid bij de inzet van sociale robots bij het aanleren van vaardigheden, met name in aansluiting op huidige werkvormen. Resultaten van academisch onderzoek is op dit gebied zijn vaak ontoegankelijk, slechts beperkt generaliseerbaar, betreffen robots die niet of moeilijk verkrijgbaar zijn en sluiten niet aan bij de werkvormen die op dit moment door begeleiders gehanteerd worden bij het aanleren van vaardigheden.
In dit project wordt met deze professionals (Hbo-geschoolden in sociale studies, SPH, Verpleegkunde) in reeksen van sessies binnen 6 proeftuinen systematisch kennis en ervaring opgebouwd over de wijze waarop zij sociale robots als ondersteuning kunnen inzetten in individuele begeleidingstrajecten en groepsactiviteiten. Hierbij heeft de robot een voorwaardenscheppende taak of fungeert als een tijdelijke ondersteuning.
Het project onderscheidt zich van verwante projecten op het gebied van sociale robots en autisme omdat het (a) zich richt op de ondersteuning van begeleiders, (b) bij de toepassing van robots uitgaat van bestaande therapeutische werkvormen, (c) bij het onderzoek het verzamelen van de ervaringen van de begeleiders centraal staan en (d) uitgaat van bestaande robots die commercieel verkrijgbaar zijn. De eerste drie punten maken dat het hier om een betrekkelijk unieke vorm van praktijkondersteunend onderzoek gaat.
Het project levert op:
1. Op de praktijk gerichte publicaties met aanbevelingen en een beschrijving van geschikte activiteiten, robots, te verwachten invloeden aansluitend academisch onderzoek.
2. Een workshop voor Hbo-professionals rond de inzet van sociale robots bij kinderen met ASS.
3. Academische publicaties betreffende de onderzoeksresultaten en een literatuurreview.

Contactinformatie

Hogeschool Windesheim

Marcel Heerink
Contactpersoon

Frans Frans Genee
Contactpersoon

Consortiumleden

  • Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere (GWIA)
  • GGZ Centraal Fornhese
  • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Jeugd & Gezin
  • Jeugd en Gezinsteam Lelystad
  • la Salle - Ramon Llull University
  • Universiteit Twente (UT)
  • Universiteit van Amsterdam (UvA)
  • Vrije Universiteit Brussel
  • Zuyd Hogeschool