ROBOsapiens

DossierRAAK.MKB18.034
StatusLopend
Startdatum1 oktober 2023
Einddatum30 september 2025
RegelingRAAK-mkb
Thema's
  • Agro en Food
  • Bètatechniek
  • Duurzaam transport en intelligente logistiek
  • Sleuteltechnologieën en duurzame materialen

De wereld van de robots is niet langer sciencefiction. Artificiële Intelligentie (AI) maakt inzet van robots in de maak- en agro-industrie steeds aantrekkelijker. Met een nijpend tekort aan arbeidskrachten, is het cruciaal om met robotica de productiviteit te verhogen. Het gebruik van robots naast mensen bevindt zich nog in een vroeg stadium, maar de potentie is groot. De uitdaging is om de robot-mens-samenwerking zo veilig mogelijk te laten verlopen!
Het project ROBOsapiens is gericht op het ontwikkelen van inzichten en oplossingen voor veilig en natuurlijk contact tussen robots en mensen in productie- en agrotech-omgevingen, zonder dat afscheidingen nodig zijn. Dit geeft uitdagingen voor het ontwerp en validatie van veiligheid, vooral omdat menselijk gedrag een onbekende factor is voor robots en ontwerpers van robotveiligheid. In ons project zal gebruik worden gemaakt van digital twins en AI om te onderzoeken hoe het gedrag van mensen en robots t.b.v. robotveiligheid gemodelleerd kan worden in een digitale omgeving (o.a. om onveilige situaties na te bootsen). Het doel is om de veiligheid van robots en mensen te verbeteren door beter te voorspellen hoe mensen (operators, passanten) in taakgerichte handelingen zullen reageren op robots en hoe robots hierop kunnen anticiperen.
Het project ROBOsapiens zal systeemontwerpmethoden ontwikkelen voor veilige robotimplementatie en middels digital twins scenario’s creëren voor het simuleren, observeren en valideren van robotveiligheid. Daarnaast zal het project tastbare resultaten opleveren, waaronder demonstrators met toepassing van een digital twin t.b.v. robotveiligheid in maakindustrie en glastuinbouw.
Diverse lectoraten van Fontys, Saxion en NHL Stenden werken samen met MKB-bedrijven uit maakindustrie en landbouw, alsook TU/e EAISI en MKB-experts in AI, digital twins en bewegsingsmodellering. Fieldlab Robotics, Brainport Industries, Hightech NL, Mikrocentrum en Breda Robotics ondersteunen het project. Verankering van kennis vindt plaats in onderwijs en lectoraten, waarbij 13 (docent)onderzoekers en 100 studenten betrokken zijn in projecten, stages en afstudeeronderzoeken

Contactinformatie

Fontys Hogeschool

Consortiumpartners

bij aanvang project

Netwerkleden