Ruimte voor de levensbeschouwelijke ontwikkeling van iedere leerling

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2014
Einddatum
1 september 2016
Thema's
Onderwijs
Regeling
RAAK-publiek

Aanleiding
Leerkrachten van openbare én bijzondere basisscholen willen dat leerlingen zich levensbeschouwelijk ontwikkelen, ieder op een eigen wijze. Leerkrachten geven aan het lastig te vinden om de begeleiding van de levensbeschouwelijke ontwikkeling van leerlingen goed vorm te geven. Gebruikelijke modellen voor levensbeschouwelijke communicatie en beschikbare methoden gaan uit van bestaande tradities (liberaal/verkondiging) en veelal vaste leermomenten op de dag. Voor een brede begeleiding van de levensbeschouwelijke ontwikkeling en het inspelen op momenten dat vragen van levensbeschouwelijke aard zich aandienen, schieten de gebruikelijke modellen tekort.

Doelstelling
De centrale vraag die de onderzoekers van dit project willen beantwoorden is: Hoe kunnen leerkrachten op de basisschool op hermeneutisch-communicatieve wijze leerlingen van 4-12 jaar begeleiden in hun levensbeschouwelijke ontwikkeling?
Het onderzoek vindt plaats in professionele leerwerkgemeenschappen (PLG's). Een PLG bestaat uit een team van leerkrachten en leerkrachten in opleiding (lio's) samen met twee onderzoekers van iedere deelnemende hogeschool. De PLG stuurt het onderzoek naar het begeleiden van de levensbeschouwelijke ontwikkeling van leerlingen, ontwikkelt interventies en voert deze uit. Ook ontwikkelen de PLG's een doorlopende leerlijn voor levensbeschouwelijk onderwijs.

Beoogde resultaten
Het onderzoek leidt tot nieuwe kennis over de begeleiding van leerkrachten in het herkennen, bespreekbaar maken van en communiceren over de levensbeschouwelijke ontwikkeling van leerlingen op de basisschool.
Het project levert de volgende producten op voor de beroepspraktijk:
" een beschrijving van kenmerken van het hermeneutisch-communicatief begeleiden van de levensbeschouwelijke ontwikkeling van een pluriforme basisschoolpopulatie;
" een stappenplan voor het ontwikkelen van de begeleiding naar een hermeneutisch-communicatieve begeleiding;
" voorbeelden van doorlopende leerlijnen in levensbeschouwelijke ontwikkeling;
" lesmateriaal voor het hermeneutisch-communicatief begeleiden van levensbeschouwelijke ontwikkeling;
" de ontwikkeling van een Netwerk Levo in de 21e eeuw, dat zorgt voor de verduurzaming van de samenwerking;
" de ontwikkeling van een website voor het Netwerk Levo in de 21e eeuw.

Contactinformatie

Marnix Academie

Barbara de Kort
Contactpersoon

Mirjam Stroetinga
Contactpersoon

Consortiumleden

 • Archipel Scholen
 • Archipelschool "De Beverburch"
 • Basisschool de Es
 • Gertrudisschool
 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool Windesheim
 • HZ University of Applied Sciences
 • Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU)
 • OBS De Carrousel
 • OBS De Plantage
 • Parkschool
 • PCBS de Zevensprong
 • Primas scholengroep
 • Radboud Universiteit
 • Samenwerkingsschool Veerse Stijl De Lispeltuut
 • Stichting Codenz
 • Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ)
 • Stichting Protestants-Christelijk Primair Onderwijs Groene Hart
 • SVS De Magdalon
 • Verus, Vereniging voor Christelijk Onderwijs
 • VOS/ABB