Ruimte voor PA en VS in arbeidsgerelateerde zorg?

DossierKIEM.K21.01.003
StatusLopend
Startdatum1 februari 2022
Einddatum1 juni 2023
RegelingKIEM 2021
Thema's
 • Gezondheidszorg
 • Gezondheid & Zorg - Toegang tot zorg
 • Gezondheid & Zorg - Mensen met chronische ziekten
 • Gezondheid en Welzijn

Door oplopende wachtlijsten voor bedrijfsartsen, tekort aan bedrijfsartsen, sterk verwachte toename van de zorgvraag en veranderende focus van reactieve naar preventieve zorg is de urgentie om de arbeidsgerelateerde zorg anders te organiseren hoog. Een van de manieren om deze zorg anders te organiseren is het inzetten van Physician Assistants (PA) en Verpleegkundig Specialisten (VS) die taken kunnen overnemen van bedrijfsartsen, met focus op proactieve/preventieve zorg.
Op dit moment werken ongeveer 20 PA/VS in de arbeidsgerelateerde zorg. Uit gesprekken met PA/VS, maar ook met bedrijfsartsen en onderzoekers in de bedrijfsgeneeskunde blijkt een grote diversiteit aan taken van de PA/VS in arbeidsgerelateerde zorg en daarmee onduidelijkheid over op welke wijze de PA/VS het meest optimaal bijdraagt aan toekomstbestendige arbeidsgerelateerde zorg.
Het doel van dit project is kennis verzamelen over de optimale invulling van de functie van PA/VS en mogelijkheden voor brede implementatie van de PA/VS in arbeidsgerelateerde zorg in relatie tot de arboverpleegkundige en bedrijfsartsen. Daarnaast is een belangrijk doel om het samenwerkingsverband tussen partners te verstevigen door expertises en netwerken te bundelen.
Deze doelen worden behaald door netwerkbijeenkomsten en het afnemen van interviews. Met deze kennis en het samenwerkingsverband wordt beoogd om een artikel en infographic te ontwikkelen en een projectaanvraag te schrijven om de PA/VS te ondersteunen bij het invullen van hun functie binnen de arbeidsgerelateerde zorg.
Partners hebben in wisselende samenstelling in verschillende consortia in de afgelopen jaren met elkaar samengewerkt, maar nog niet in een consortium rondom het thema PA/VS arbeidsgerelateerde zorg. Het project vindt plaats onder leiding van een associate lector met expertise in positionering PA/VS en een lector met expertise in arbeidsgerelateerde zorg. Zij werken in een consortium samen met opleidingen, beroepsverenigingen, een hoogleraar bedrijfskunde en twee arbodiensten (MKB) waar PA/VS werkzaam zijn.

Contactinformatie

HAN University of Applied Sciences

Anneke van Vught, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project

Netwerkleden

 • Arbo Unie B.V.
 • FNV Regio Noord
 • HAN University of Applied Sciences
 • KLM Health Services B.V.
 • Kwaliteit op Maat
 • Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan
 • Radboudumc Holding B.V.
 • Stichting Netherlands School of Public & Occupational Health
 • Stichting NVAB
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)