Same same but different!? Beweegplekken voor ouderen in de gemeenten Venlo en Venray.

DossierKIEM.SP.02.004
StatusLopend
Startdatum1 maart 2023
Einddatum29 februari 2024
RegelingKIEM 2021-2022 Sport
Thema's
  • Gezondheid & zorg
  • Gezondheidszorg
  • Onderwijs
  • Gebouwde omgeving duurzaam en leefbaar
  • Gezondheid en Welzijn

De gemeenten Venlo en Venray hebben samen met 6 andere gemeenten in Noord-Limburg de ambitie om gezondheid prominent op de kaart te zetten. Beide gemeenten verschillen in verstedelijkingsgraad; Venlo kan omschreven worden als een ‘stedelijke gemeente’, Venray daarentegen heeft de kenmerken van een ‘plattelandsgemeente’. Ondanks dit verschil werken ze op gebied van sport, bewegen en gezondheid al geruime tijd samen en leggen ze in hun beleidsambities beide het accent op zowel de beweegvriendelijkheid van de openbare ruimte, als op het inzetten van sport en bewegen bij ouderen om gezondheid positief te beïnvloeden en eenzaamheid te verminderen.
In navolging van deze beleidsambities zijn er in de afgelopen jaren in beide gemeenten verschillende sport- en beweegmogelijkheden voor ouderen in de openbare ruimte gerealiseerd in de vorm van beweegtuinen, al dan niet met beweegtoestellen. De ene keer werden de beweegplekken bottom-up geïnitieerd door bewoners of wijk-dorpsraden, al dan niet samen met stakeholders, een andere keer werd het top-down vanuit de gemeente gerealiseerd.
Uit het vraagarticulatieproces blijkt dat het ontbreekt aan inzicht in wat maakt dat de ene beweegplek succesvol lijkt te zijn en dat de andere plek nauwelijks gebruikt lijkt te worden. Bovendien is ook onduidelijk hoe de gemeente kan omgaan met nieuwe (inwoners-)initiatieven en waarop ze kan sturen in een faciliterende en/of initiërende rol.
Doel van dit project is om in de gemeenten Venlo en Venray inzicht te krijgen in succes- en faalfactoren van bestaande beweegplekken en het proces om te komen tot goed gebruikte beweegplekken waar ouderen zich op hun gemak voelen en met plezier naar toe gaan. Met een stappenplan, passend binnen de context van de gemeenten, kan in de nabije toekomst gerichter en effectiever gewerkt worden aan een beweegplek voor ouderen in de openbare ruimte.

Contactinformatie

Fontys Hogescholen

Jeroen Bovens, contactpersoon
Telefoon: 088-5079637

Consortiumpartners

bij aanvang project