“Samen financieren, samen ondernemen?” Eigendom en besluitvorming in het MKB familiebedrijf

Status
Beëindigd
Startdatum
1 maart 2018
Einddatum
29 februari 2020
Thema's
VH 10: Ondernemen: verantwoord en vernieuwend
Regeling
RAAK-mkb

In dit project verricht het lectoraat Familiebedrijven van Hogeschool Windesheim samen met de Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, CUMELA, de Jong & Laan en MKB familiebedrijven praktijkgericht onderzoek naar financiering en besluitvorming bij MKB familiebedrijven.
Nu banken vanwege de economische crisis terughoudender zijn geworden in kredietverlening en hun financieringseisen hebben verzwaard, zijn meer bedrijven aangewezen op eigen middelen en familiekapitaal. Vormen van zelf-financiering worden steeds belangrijker om groei en continuïteit van MKB familiebedrijven te waarborgen.

Met name bij de overdracht van kapitaalintensieve MKB familiebedrijven worden complexe financieringsconstructies bedacht om de overname mogelijk te maken. Vaak wordt hierbij onvoldoende nagedacht over het onderscheid tussen de verschillende rollen die familieleden kunnen hebben als ze met hun vermogen in het bedrijf zitten (eigenaar of andere vermogensverschaffer, familielid, directielid, werknemer). Hierdoor kan onduidelijkheid ontstaan over onderwerpen zoals besluitvorming, rendement op vermogen, zeggenschap en beloningsstructuren, waardoor op termijn conflicten kunnen ontstaan. Daarnaast kan de besturing van ondernemingen door de verschillende belangen van vermogensverschaffers in negatieve zin worden beïnvloed en kan dit (op termijn) de continuïteit, wendbaarheid en groei van ondernemingen in gevaar brengen. Zowel in de praktijk als in het onderzoek ontbreekt het aan kennis over hoe met deze problematiek kan worden omgegaan.

Dit project heeft daarom tot doel om samen met de projectpartners nieuwe kennis te ontwikkelen rond zelf-financiering en besluitvorming in MKB familiebedrijven. Door middel van ontwerpgericht praktijkonderzoek wordt bestaande en nieuwe kennis over de rol van zelf-financiering en de positie van eigenaren omgezet in oplossingsrichtingen ter verbetering van de besluitvorming in MKB familiebedrijven. Door het monitoren van de uitgevoerde interventies zal worden vastgesteld of de oplossingsrichtingen in de praktijk werken. De kennis die uit dit project voortkomt beoogt daarmee het handelingsvermogen van eigenaren en directieleden te vergroten en zelf-financiering als mogelijke financieringsbron effectiever te maken.

Contactinformatie

Hogeschool Windesheim

Frans Frans Genee
Contactpersoon

Erik Veldhuizen
Contactpersoon

Consortiumleden

 • Cumela Nederland
 • de Jong & Laan accountants belastingadviseurs
 • Hofmeijer loonwerk- en grondverzet
 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Loonbedrijf den Hartog B.V.
 • Loonbedrijf van Dun B.V.
 • UniCom Oost B.V.
 • Van Dijk Hooglang B.V.
 • Van Lenthe Dalfsen Grondverzet B.V.
 • Voskuilen B.V.
 • Willems Winssen B.V.