Samen Slim Gezond

StatusInitieel
Startdatum1 juli 2021
Einddatum30 juni 2023
RegelingExtramurale zorg
Thema's
  • Gezondheidszorg
  • Economie
  • B├Ętatechniek
  • Gezondheid & Zorg - Toegang tot zorg
  • Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling
  • Op weg naar veerkrachtige samenlevingen
  • Life Sciences & Health
  • VH 1: Gezondheid: zorg en vitaliteit
  • VH 4: Slimme technologie en materialen
  • VH 3: Veerkrachtige samenleving: in wijk, stad en regio

Het kabinet heeft 25 missies geformuleerd om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Ambitieuze missies die ondernemers en onderzoekers uitdagen tot baanbrekende oplossingen en die bijdragen aan de gezondheid en zorg voor mensen. Om burgers langer in goede gezondheid te laten meedoen zijn systeemveranderingen noodzakelijk. Zorg moet zoveel als mogelijk worden voorkomen, worden georganiseerd in de eigen leefomgeving van mensen alsook worden vernieuwd. De missie Gezondheid en Zorg opent deuren voor nieuwe start-ups, zorgorganisaties, het maatschappelijke middenveld en burgers. Het realiseren van de missies vraagt om samenwerking buiten de gebaande paden dat bijdraagt aan het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg.

In Deventer werken de Hogescholen Saxion en HAN, wijkbewoners, zorggroep Solis, welzijnsorganisaties SV Helios/Wijk voor Elkaar (WvE), De Klerk GO/Verbindingscentrum de 5Hoek (5Hoek) met elkaar samen om intra- en extramurale zorg te de-implementeren. Zij bundelen de krachten om wijkbewoners met een lage SES te ondersteunen door verschillende e-health applicaties succesvol te gebruiken en hen daardoor meer te laten participeren en hun zelfregie te verhogen voor een gezonder en betekenisvoller leven.

De ambitie is e-health te koppelen aan een wijkplatform dat matching mogelijk maakt tussen ondersteuningsbehoefte van wijkbewoners en aanbod van preventie, van professionele organisaties en informele aanbieders, in de wijk. Het samenwerkingsverband ontwikkelt daarbij een nieuw businessmodel dat voor alle consortiumpartners en de wijkbewoners leidt tot win-win, voor een preventieaanbod dat volgend is aan de behoeften, vragen en mogelijkheden van wijkbewoners met een lage SES en met een ondersteuningsbehoefte. Dit vindt plaats in een learning community, gebaseerd op wederkerigheid en samen leren in een dynamisch proces waarvan de opbrengsten telkens doorwerken naar het beroepsonderwijs, de beroepspraktijk en de state-of-the-art van de onderzoekspraktijk.

Contactinformatie

Saxion

Christina Jaschinski, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project