Samen voor de SDG's: Learning communities voor duurzame ontwikkeling in het ecosysteem van hogeschool, onderzoek en werkveld

DossierPD.PD.PD01.030
StatusLopend
Startdatum1 maart 2024
Einddatum1 maart 2029
RegelingFinanciering PD-kandidaten 2023-2027
Thema's
 • Landbouw, water en voedsel
 • Sleuteltechnologieën
 • Energietransitie & duurzaamheid
 • Bètatechniek
 • Economie
 • Onderwijs
 • De Blauwe route: water als weg naar innovatieve en duurzame groei
 • Circulaire economie en grondstoffenefficiëntie: Duurzame circulaire impact
 • Duurzame productie van gezond en veilig voedsel
 • Water
 • Duurzame landbouw-, water- en voedselvoorziening
 • Energietransitie en duurzaamheid
 • Onderwijs en talentontwikkeling

Dit PD traject beoogt ontwikkeling en inbedding van learning communities voor duurzame ontwikkeling in ecosystemen van onderwijs, onderzoek en praktijk.
Werken aan duurzame ontwikkelingsdoelen in de transitie naar een duurzame samenleving vraagt andere competenties van professionals, zoals kritisch bewustzijn, empathie, verantwoordelijkheid nemen, toekomstdenken en transdisciplinair werken. Deze competenties worden door hogescholen idealiter in een authentieke leeromgeving ontwikkeld, waarin vraagstukken en dilemma’s rondom duurzame ontwikkeling, kennisontwikkeling op gang brengen. Learning communities (LC’s) zijn zo’n authentieke leeromgeving: groepen waarin studenten, docenten en professionals over grenzen van praktijken heen, samen werken, leren en innoveren naar aanleiding van grote maatschappelijke vraagstukken. Ze worden in dit traject ontwikkeld als een key enabling methodology voor duurzame ontwikkeling.
Bij opdrachtgever Saxion en andere hogescholen zijn experimenten gestart met LC’s, die nog niet structureel zijn ingebed in ecosystemen van onderwijs, onderzoek en praktijk. De nog zwakke afstemming van onderwijs op de praktijk van learning communities betekent voor de Nederlandse samenleving een rem op de ontwikkeling van human capital, noodzakelijk voor de transitie naar een duurzame samenleving.
Belemmeringen voor de beweging naar ontwikkeling, opschaling en inbedding van LC’s zien we op vijf gebieden:
• ondersteunende processen
• samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk • ervaring met ontwerp, begeleiding en evaluatie van LC’s
• ervaring met education for sustainable development (ESD)
• professionele rol van docenten
Dit PD traject hanteert een systemische onderzoeks-en veranderaanpak. Vanuit vier rollen, professional, innovator, onderzoeker en veranderaar, werkt de PD-kandidaat samen met beginnende en best practice LC’s. Middels participatief onderzoek, kennisdeling, veranderkundige interventies, reflectie en bijstellingen, ondersteunt zij hen bij het ontwerp van evidence-informed instrumenten voor de ontwikkeling en inbedding van LC’s in het ecosysteem van hogeschool en praktijk. Het traject mondt na vijf jaar uit in een portfolio met innovatieve bijdragen aan praktijk en wetenschap en een reflectie op de ontwikkeling van de PD-kandidaat

Contactinformatie

Saxion

Irene Visscher-Voerman, contactpersoon

Netwerkleden

 • Saxion