Samenwerken aan VAMOS in tijden van Corona

DossierRAAK.IMP.01.072
StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2022
RegelingRAAK Impuls

De RAAK Impuls 2020 wordt aangevraagd voor het RAAK-Publiek project 'voorkomen achterstanden motoriek op school" (VAMOS RAAK.PUB05.040). In VAMOS stond het meten van de effectiviteit van twee motorische interventies op school centraal. Om ernstige motorische achterstanden te voorkomen worden deze interventies aangeboden op basisscholen aan kinderen met een matige motorische achterstand. De groep kinderen met een matige motorische achterstand is echter heterogeen en de effectiviteit van deze interventies voor de verschillende kinderen is niet eerder onderzocht. Het onderzoek bestond uit twee delen: 1) het bepalen van de effectiviteit van de interventies MRT en GYM+ en 2) het bepalen van de kenmerken van kinderen met een matige motorische achterstand om te achterhalen in hoeverre deze invloed hebben op de effectiviteit van de interventies. Het originele project bestond uit 5 werkpakketten: in werkpakket 1 stond selectie van kinderen met een matige motorische achterstand centraal, in werkpakket 2 werden baseline metingen verricht (motorische vaardigheid, beweeggedrag, zelfbeeld, fysieke fitheid, lengte en gewicht en plezier in bewegen). In werkpakket 3 werd met de interventie gestart en werd deze geëvalueerd aan de hand van observaties. In werkpakket 4 werden de nametingen verricht, inclusief een retentiemeting zes maanden na beëindiging van de interventie. In werkpakket 5 stond disseminatie centraal. Het project zou uitgevoerd worden op 10 interventiescholen (5 GYM+ en 5 MRT) en 5 controlescholen bij kinderen in groep 3 en 4 (6-8 jaar). De resultaten zouden inzichtelijk maken voor welke kinderen de interventies MRT en GYM+ wel of niet werk en wat de effectieve ingrediënten van de interventies zijn. Dit project is een samenwerking van de HvA, basisscholen, de gemeente Amsterdam, Tilburg University, de KVLO en de scholingsorganisatie Alles in Beweging.

Contactinformatie

Hogeschool van Amsterdam

Mirka Janssen, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project