SaXcell

DossierTOFF.HBO01.010
StatusAfgerond
Startdatum1 september 2016
Einddatum1 september 2017
RegelingTake-off hbo
Thema's
  • High Tech Systemen en Materialen (HTSM)

Een team van onderzoekers van Saxion in Enschede onder de leiding van lector Ger Brinks en associate lector Gerrit Bouwhuis is 2011 met het SaXcell project van start gegaan. Doel is om uit afvalkatoen nieuwe geregenereerde vezels te maken. Deze vezels kunnen weer als grondstof in de textielindustrie verwerkt worden. Daarmee is afval teruggebracht tot hoogwaardige grondstof, inzetbaar in de normale textielindustrie. Dit heeft als gevolg dat minder katoen gecultiveerd moet worden en hierdoor water, kunstmest en bestrijdingsmiddelen op grote schaal bespaard kunnen worden. Ons doel van deze haalbaarheidsstudie is om, gebaseerd op de studie van EY, is een concrete marktanalyse uit te voeren en business proposition op te zetten, die potentieel geïnteresseerde investeerders in SaXcell houvast en zekerheid biedt op marktontwikkeling. De complexiteit zit in het feit dat we als SaXcell een halffabricaat willen produceren en dus afhankelijk zijn van de voor- en achterkant in de procesflow. Enerzijds dient er voldoende afvalkatoen te zijn, dat ingezameld en gescheiden wordt, anderzijds dient er toegang te zijn tot het natspinproces (Lyocell) als vervolgstap. Ons doel is deze cyclus op detailniveau in kaart te brengen, met spelers, locaties, capaciteiten en openingen voor samenwerking.
We richten onze pijlen in dit project met name op de next step, full-scale productie. We zijn uiteraard al in gesprek met verschillende bedrijven in de textielindustrie. Zo is een grote textielproducnt geïnteresseerd om mee te investeren, mits de constante kwaliteit is aangetoond en de businesscase helder is. Ook zijn we toegelaten tot een Amerikaans programma van de SAC, die wil investeren in innovaties die bijdragen aan de reductie van de milieudruk op textiel. Om hier een serieuze kans te maken, moeten we wel de business propositie helder en eenduidig krijgen. We moeten inzicht krijgen in de stakeholders, de supportmogelijkheden, de markt, ‘wie doet wat, waar en met wie’, de schaalgrootte en de duurzaamheid van SaXcell moet eenduidig zijn vastgelegd (LCA). We hebben ons tot nu toe sterk gericht op de technische haalbaarheid, inclusief opschaling tot pilot-omvang. We moeten nu, parallel aan de uitwerking van de pilotfabriek, ons verdiepen in de economische kant. Hier is, mede door EY, al een eerste aanzet gemaakt, maar dit moet verder uitgediept worden.

Contactinformatie

Saxion

Netwerkleden

  • SaXcell B.V.