Singewing Space

DossierKIEM.CRE01.007
StatusAfgerond
Startdatum1 mei 2017
Einddatum19 september 2018
RegelingKIEM 2016-2017 Topsectoren
Thema's
  • Creatieve industrie
  • Kunst en de creatieve industrie

De educatieve trend ‘blended learning’ richt zich op het vermengen van digitale leermiddelen met contactonderwijs ter verbetering van het onderwijs. Met het ontwerpen van de innovatieve, digitale demonstrator “Singewing space”, in nauwe samenwerking met de creatieve industrie, wil dit project een nieuwe kijk op blended learning ontwikkelen door de interactie met de computer lichamelijker en socialer te maken. Deze digitale demonstrator beoogt gebruikers in het kunstonderwijs mee te nemen in een interactief en fysiek leerproces op het snijvlak van muziek en dans. Het doel van deze insteek is om het artistieke leerproces krachtiger te maken door enerzijds het uitwisselen van artistieke ideeën mogelijk te maken en anderzijds door een verbinding te leggen tussen de verschillende zintuiglijke modaliteiten horen, zien en voelen. Recente theorieën over leren, gebaseerd op de theorie van het zogenaamde “embodied cognition”, breken een lans voor dergelijk multimodaal leren en zullen het ontwerpproces van de demonstrator sturen. De “Singewing space” baant daarmee de weg vrij voor het ontwikkelen van innovatieve onderwijstools door de creatieve industrie.

Contactinformatie

Codarts Rotterdam

Wilma Franchimon, contactpersoon
Telefoon: 010-2171035

Consortiumpartners

bij aanvang project