Slimmer Scoren

DossierRAAK.MKB13.025
StatusLopend
Startdatum1 juni 2021
Einddatum31 mei 2023
RegelingRAAK-mkb
Thema's
 • KIA 3 - Gezondheid & Zorg
 • KIA 5 - Sleuteltechnologieën
 • Gezondheidszorg
 • Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling
 • Personalised medicine: uitgaan van het individu
 • Life Sciences & Health
 • 4: Slimme technologie en materialen
 • 1: Gezondheid: zorg en vitaliteit

Het doel van dit project is het slimmer scoren in de fysiotherapeutische zorg door gebruik te maken van PROMIS Computer Adaptive Testing. De verschuiving van acute naar chronische zorg, de toename van evidence based handelen, het (h)erkennen van het belang van het perspectief van de patiënt en de opkomst van value based health care heeft geleid tot het meten van patiënt gerapporteerde uitkomsten, meestal in de vorm van vragenlijsten (Patient Reported Outcome Measures (PROMs).
Fysiotherapeuten blijken het belang van de meetinstrumenten wel te (h)erkennen, maar met name de tijdsinvestering en de veelheid van vragenlijsten te groot vinden om de instrumenten consequent te gebruiken. Fysiotherapeuten vragen dan ook “Help ons met kortere en meer relevante vragenlijsten die klinisch inzetbaar en betekenisvol zijn in de praktijk en elkaar niet overlappen“. Het Patient-Reported Outcomes Measurement Information Systeem (PROMIS) is ontwikkeld om beperkingen van klassieke PROMs op te lossen door gebruik te maken van Item Response Theory en Computer Adaptive Testing en geldt als de nieuwe gouden standaard voor het (slimmer) meten en scoren van PROs in de zorg. Tot dusver blijken de Engelstalige PROMIS instrumenten meer valide, betrouwbaarder en responsiever is dan alle bestaande PROMs. Voor de Nederlandstalige versies zijn de betrouwbaarheid en responsiviteit van voor de fysiotherapie belangrijke PROMIS instrumenten nog niet bekend. Het is ook onbekend of fysiotherapeuten de PROMIS instrumenten beter hanteerbaar vinden dan de traditionele PROMs. Omdat betrouwbaarheid en responsiviteitsscores in belangrijke mate bijdragen aan de hanteerbaarheid en interpretatie van meetinstrumenten moeten deze eigenschappen eerst worden uitgezocht.
Wij maken gebruik van 5 werkpakketten: WP1 is een test-hertest studie (betrouwbaarheid) van de PROMIS instrumenten, WP2 is een responsiviteit studie van de PROMIS instrumenten, WP3 is een feasibility studie van de PROMIS instrumenten, WP4 is ontwikkeling van scholing en WP5 is de evaluatie van de scholing.

Contactinformatie

Hogeschool Utrecht

H. Kiers, contactpersoon
Telefoon: 031-884815270

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • Amsterdam UMC
 • Fysiocenter Bladel B.V.
 • Fysiocenter Hapert B.V.
 • Fysiotherapie Almere B.V.
 • Fysiotherapie Medisch Centrum de Eedenburgh
 • Fysiotherapie Nieuw Plettenburgh
 • Fysiotherapie Weidevenne
 • Fysiotherapiepraktijk Fyzie
 • Mts. Berendsen & Kommers
 • Stichting Keurmerk Fysiotherapie
 • Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
 • World of Health B.V.

Netwerkleden

 • FysioTopics
 • NIVEL
 • UMC St. Radboud - IQ healthcare