SMARTcode

Dossier2014-01-08M
StatusAfgerond
Startdatum1 oktober 2014
Einddatum31 december 2016
RegelingRAAK-mkb
Thema's
  • Maakindustrie
  • ICT
  • High Tech Systemen en Materialen (HTSM)

SMARTcode; Van prototypes naar serieproducten met modelgebaseerde ontwikkeling in hightech embedded systemen van het mkb Aanleiding Bij de ontwikkeling van een nieuw product is het van groot belang de stap van prototype naar serieproduct snel en tegen de laagst mogelijke kosten te maken. Pas als het product in voldoende aantallen en tegen een concurrerende prijs op de markt verkocht wordt, gaat het bedrijf geld verdienen. Producten die zijn uitgerust met een besturingscomputer (van koffiezetter tot auto) vormen geen uitzondering op deze regel. Deze producten vereisen niet alleen hardware- maar ook softwareontwikkeling.
De toegenomen complexiteit van hightech systemen vraagt om een steeds efficiënter ontwikkelproces en meer inzicht in de systemen die geregeld moeten worden. Modelgebaseerde ontwikkeling draagt hieraan bij. Inzet van deze ontwikkelmethodiek brengt ook uitdagingen met zich mee. Zo zijn de benodigde tools normaliter duur. Ook het ontwikkelproces van een serieproduct zal significant moeten worden aangepast om optimaal gebruik te kunnen maken van een modelgebaseerde benadering. Daarnaast speelt functionele veiligheid in veel serieproducten een rol, wat eisen stelt aan de certificering van het eindproduct. Waar modelgebaseerde ontwikkeling voor prototypes nog als afwijkende ‘standalone’ oplossing kan worden ingezet, is bij de ontwikkeling van serieproducten een naadloze integratie nodig in het ontwikkelproces.
Doelstelling SMARTcode wil invulling geven aan deze uitdagingen. De afkorting staat voor: series production oriented model based approach for real time code. SMARTcode streeft integratie na van modelgebaseerde ontwikkeling in de ontwikkeling van regelsystemen. De focus ligt hierbij op serieproducten van het mkb.
In SMARTcode worden op basis van gezamenlijk op te stellen vereisten betaalbare ontwikkeltools ontwikkeld, tezamen met een op het MKB georiënteerd ontwikkelproces. Deze ontwikkeling is sterk gekoppeling aan de praktijk. Via een referentiepilot en andere praktijkcases wordt sturing gegeven aan de ontwikkeling en worden de resultaten tevens gevalideerd.
Beoogde resultaten Met de deliverables van SMARTcode – de tools en het ontwikkelproces – ontstaat een laagdrempelige oplossing voor toepassing van modelgebaseerde ontwikkeling van serieproducten in het mkb. Dit alles gebeurt in een community waarbij kennis en ervaring worden uitgewisseld tussen alle partijen. De uitkomsten en belangrijke ontwikkelingen van dit programma zullen actief met de markt worden gedeeld via publicaties in vakbladen en presentaties op vakbeurzen.

Eindrapportage

SMARTcode is de opvolger van project Fast & Curious, de RAAK Award winnaar van 2015. In dat project ontwikkelde Hogeschool van Arnhem en Nijmegen een toolbox waarmee regelsystemen sneller en goedkoper ontwikkeld kunnen worden. Deze toolbox maakt gebruik van grafische blokken, in plaats van regels programmacode. Hiermee kunnen technici zonder programmeerkennis toch regelsystemen programmeren. Dit gebeurt op een modelgebaseerde manier, waarbij de programmacode automatisch wordt gegenereerd. Dit proces wordt hier verder uitgelegd. Waar Fast & Curious zich richtte op prototyping, daar helpt SMARTcode het MKB richting serieproductie. In SMARTcode is het aantal aangesloten partners gegroeid naar 25 die in een actieve community samenwerken en via community meetings en een online omgeving kennis en broncode delen.
SMARTcode heeft de toolbox uitgebreid met allerlei functionaliteit die nodig is voor de ontwikkeling en tevens het onderhoud van serieproducten. Zo kwam er ondersteuning voor belangrijke communicatie protocollen en is er nu een zogenaamde ‘service’ tool voor het onderhoud van de regelsystemen. Maar niet alleen de toolbox is uitgebreid. Er is ook een recommended practice ontwikkeld voor de toepassing van standaarden op het gebied van functionele veiligheid. Voor MKB-ers van groot belang, want deze standaarden zijn complex en moeilijk om te integreren in het ontwikkelproces.
Veel partners hebben tijdens SMARTcode de modelgebaseerde ontwikkelmethodiek omarmd. Door SMARTcode kunnen zij deze methode nu ook toepassen bij de ontwikkeling van serieproducten.
Ook onderwijs en onderzoek worden bediend. Het ontwikkelteam van SMARTcode – deels bestaande uit studenten - heeft naast de MKB’er ook de student als eindgebruiker in het oog gehouden.
De marktrelevante tools van SMARTcode worden door een groeiend aantal studenten van diverse opleidingen gebruikt, met efficiënter en effectiever onderwijs als gevolg dat gelijk goed aansluit bij de markt.
Om de drempel voor adoptie van de SMARTcode technologie zo laag mogelijk te maken, zijn er hands-on workshops ontwikkeld. Deze zijn aangeboden aan marktpartijen, onderzoekers, docenten en studenten. Een deel ervan is ook al online beschikbaar gemaakt, via www.openMBD.com. In de komende periode zal deze website verder worden uitgebreid om geïnteresseerden zo goed mogelijk te assisteren bij het gebruik van modelgebaseerde technologie voor regelsystemen.
De markt neemt de technologie van SMARTcode dermate serieus, dat de HAN gevraagd werd voor een keynote presentatie op de MATLAB Conference 2015.

Contactinformatie

HAN University of Applied Sciences

Ivo Schrijer, contactpersoon
Telefoon: 024-3531781