Sociale samenhang en brede welvaart: onderzoek naar de rol en betekenis van sociale samenhang voor (gebiedsgerichte) transformatieprocessen

DossierHBOPD.2018.05.068
StatusLopend
Startdatum1 april 2022
Einddatum31 maart 2024
RegelingHbo-postdoc 2018-2022
Thema's
  • Sociale Studies
  • Op weg naar veerkrachtige samenlevingen
  • Kwaliteit van de omgeving
  • Tussen conflict en coöperatie
  • Geen
  • Veerkrachtige samenleving: in wijk, stad en regio

Brede welvaart is een steeds belangrijker concept in beleid en politiek, omdat het een indicatie van de kwaliteit van leven en leefomgeving geeft, waarbij diverse maatschappelijke indicatoren in ogenschouw worden genomen. Het omvat thema’s zoals welzijn, gezondheid, arbeid en vrije tijd, wonen, veiligheid, milieu en materiële welvaart. Sociale samenhang is een belangrijk onderdeel van brede welvaart, en een belangrijke factor om rekening mee te houden in regionale transformatie-opgaven gericht op brede welvaart. Deze studie brengt in kaart wat precies de rol en betekenis van sociale samenhang is in relatie tot brede welvaart, en gebiedsgerichte transformatieprocessen. Dit wordt gedaan aan de hand van een casestudy in Heerlen-Noord: een gebied dat slecht scoort op brede welvaart, en kampt met complexe en meervoudige opgaven. Vanuit het perspectief van stakeholders in het gebied wordt in kaart gebracht hoe het gesteld is met de sociale samenhang, en welke belemmeringen en kansen dat met zich meebrengt voor het vergroten van brede welvaart middels gebiedsgerichte transformatieprocessen.
Het postdoc onderzoek is daarmee verbonden met de Zuyd-brede transitiethema’s, waarin regionale transformatie-opgaven centraal staan en waarin het concept brede welvaart in toenemende mate belang wordt toegekend.

Contactinformatie

Zuyd Hogeschool

Maja Rocak, contactpersoon