Society Based Learning voor alle Bachelor studenten van de WUR

DossierCDKM.OP.06.017
StatusLopend
Startdatum1 januari 2022
Einddatum31 december 2022
RegelingCDKM 2021 Opschaling
Thema's
  • KIA 2 - Landbouw, Water en Voedsel
  • KIA 3 - Gezondheid & Zorg
  • KIA 1 - Energietransitie en Duurzaamheid

De CDKM-aanpak heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan een betere relatie en nauwere samenwerking tussen de stad Wageningen en de Wageningen Universiteit & Research (WUR). In deze nieuwe fase willen we deze samenwerking versterken en uitbreiden, om zo op een structurele manier maatschappelijke opgaven van de stad en regio met onderwijs te verbinden. De ambitie is om alle studenten in elke fase van hun studie minimaal één keer met een maatschappelijke opgave in aanraking te laten komen.
Hiervoor is het wenselijk het netwerk en gebied van betrokken partners te vergroten naar de regio, en een meer structurele aanpak te verkennen over hoe samen te werken. Om een samenwerkingsstructuur te vinden die voor zowel de WUR als lokale maatschappelijke partijen werkt, wordt binnen dit project voor beide kanten de behoeftes en mogelijkheden in kaart gebracht. Met de maatschappelijke partijen wordt hiertoe aan de hand van hun ervaringen uit het verleden in kaart gebracht hoe verdere samenwerking vorm kan krijgen. Hierbij zijn, naast de Gemeente Wageningen ook THUIS Wageningen, de BBLTHK Wageningen, en Regio Foodvalley betrokken.
Tegelijkertijd wordt binnen de WUR door een breed palet stakeholders verkend en getoetst wat er nodig is lokale stedelijke uitdagingen verder in het BSc-onderwijs te integreren. Dit doen we aan de hand van vier bestaande instellingsbrede initiatieven. Hierbij wordt naast beleid en onderwijskunde, ook nagedacht over waardecreatie.
De verzamelde behoeftes en mogelijkheden worden vervolgens geïntegreerd om tot een structurele samenwerking met maatschappelijke uitdagingen in het BSc-onderwijs van de WUR te komen. Door de betrokken stakeholders mee te nemen in meerdere feedbackloops, worden alle verschillende blikken vertaald naar een breed gedragen aanpak. Ten behoeve van draagvlak, en het houden van de juiste richting voor alle betrokken partijen, wordt een adviesraad aangesteld die meerdere keren gedurende het project bijeenkomt.

Contactinformatie

Wageningen University & Research (WUR)

Hanna Eppink, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project
  • Gemeente Wageningen
  • Regio Food Valley
  • Stichting Openbare Bibliotheek Wageningen
  • Stichting Thuis Wageningen