SOROCOVA: Sociale Robotica ter ondersteuning van COVID-19 LeerAchterstanden

DossierSIA.COV.01.006
StatusLopend
Startdatum1 mei 2021
Einddatum30 april 2023
RegelingSIA COVID-19 call second wave
Thema's
 • KIA 5 - Sleuteltechnologieën
 • KIA 6 - Maatschappelijk Verdienvermogen
 • KIA 3 - Gezondheid & Zorg
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs
 • Bètatechniek
 • Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs
 • Sport en Bewegen
 • Personalised medicine: uitgaan van het individu
 • Life Sciences & Health
 • 1: Gezondheid: zorg en vitaliteit
 • 2: Onderwijs en talentontwikkeling
 • 4: Slimme technologie en materialen

De COVID-19 maatregelen hebben een grote impact op hoe kinderen wereldwijd onderwijs krijgen. Ook Nederlandse kinderen hebben de overstap moeten maken in de eerste lockdown van fysiek naar digitaal onderwijs en vanwege de huidige, tweede lockdown verloopt het onderwijs en de interactie tussen leerkrachten en leerlingen weer vooral via beeldschermen. Het doel van deze aanvraag is het gericht voortbouwen op een al bestaande toepassing door het (door)ontwikkelen van sociale robotica als een leermiddel ter ondersteuning van leerkrachten en leerlingen in de bovenbouw, namelijk groep 6, 7 en 8, van het basisonderwijs om inzicht te vergroten in opgebouwde leerachterstanden door COVID-19 maatregelen in het rekenonderwijs bij leerlingen. Naast het verkrijgen van inzichten zal de sociale robotica en de bijbehorende rekenmodules ook ingezet worden om de leerkrachten te ondersteunen in het bieden van rekenonderwijs op een motiverende manier aan leerlingen. Het brede consortium, bestaande uit basisscholen, lerarenopleiding, robotica bedrijf, gemeenten, hogescholen en universiteiten, maakt het mogelijk om al gedurende het project een iteratieve cyclus te doorlopen zodat aanpassingen aan de sociale robot gedurende de looptijd van het project gedaan kunnen worden. Met deze aanpak kunnen de uitkomsten na afloop van het project zonder al te veel extra investeringstijd geïntegreerd worden in de al beschikbare infrastructuur van basisscholen voor de inzet van sociale robotica in het leerproces.

Contactinformatie

Hogeschool van Amsterdam

Somaya Ben Allouch, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Netwerkleden