Sound Soils – Kansenanalyse van participatieve muziekpraktijken in ruraal Noord-Nederland

DossierKIEM.K23.01.073
StatusLopend
Startdatum1 november 2023
Einddatum30 september 2024
RegelingKIEM 2022-2023
Thema's
 • Gezondheidszorg
 • Kunst
 • Sociale Studies
 • Maatschappelijk Verdienvermogen - Versnellen en opschalen in de regio
 • Gezondheid & Zorg - Leefstijl en leefomgeving
 • Maatschappelijk Verdienvermogen - Inzicht in missiegedreven innovatiesystemen ontwikkelen
 • Maatschappelijk Verdienvermogen - Valideren, doorontwikkelen en toepassen van strategieën
 • Veerkrachtige samenleving: in wijk, stad en regio
 • Gezondheid en Welzijn
 • Kunst en de creatieve industrie

Net als voor andere rurale regio’s in Nederland en de rest van Europa is een nieuw toekomstperspectief voor het Noord-Nederlandse platteland hard nodig als gevolg van complexe vraagstukken rondom aardbevingsproblematiek, landbouwtransitie en bevolkingskrimp. Een aantal professionele musici ziet voor zichzelf een rol weggelegd voor het leveren van een bijdrage aan dit nieuwe perspectief als het gaat om leefbaarheid. Stakeholdergesprekken en kleinschalige experimenten laten zien dat deze bijdrage relevant is. Participatieve kunstvormen lijken met name veelbelovend: ze versterken de sociale cohesie tussen en het welzijn van bewoners en hebben het unieke potentieel om mensen (opnieuw) in contact te brengen met elkaar en met de natuur, en systeemverandering te verbeelden. Tegelijkertijd geven musici die reeds werkzaam zijn in rurale contexten aan te worstelen met traditionele rollen en zijn zij zoekende in het ontwikkelen van passende (participatieve) werkwijzen. Systematisch vergaarde kennis over gevalideerde rurale (participatieve) muziekpraktijken is namelijk schaars. Verder zijn musici en muziekpartners in Noord-Nederland die met ruraliteit bezig (willen) zijn alsook hun ambities nog onvoldoende in beeld.
Het praktijkgerichte, verkennende onderzoeksproject Sound Soils speelt in op de vraag van muziekprofessionals om rurale contexten als toekomstig werkveld te willen verkennen. Het heeft als doel het formuleren van kansen voor musici en muziekorganisaties in Noord-Nederlandse rurale gebieden, met specifieke aandacht voor participatieve muziekpraktijken, als mogelijke opmaat naar (ontwerpend) actie-onderzoek als vervolg op dit projectvoorstel. Methodologisch stoelt Sound Soils op Participatief Actie-Onderzoek en etnografisch vergaarde onderzoeksdata.
Gezien de vergelijkbare problematiek in andere rurale gebieden zijn de resultaten overdraagbaar. Daarnaast, met het oog op de ontwikkeling van de nieuwe onderzoekslijn Muziek & Ruraliteit als uitbreiding van het onderzoeksportfolio van het lectoraat Music in Context, dient dit project ook als voeding voor het identificeren van onderzoeksthema’s en behoeftes van stakeholders voor verder onderzoek.

Contactinformatie

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • S. Nafisi
 • Stichting Nootstroom

Netwerkleden

 • AREA - Arts in Rural European Areas
 • Stichting VRIJDAG