Speelvriendelijke steden: handelingsperspectieven voor gemeenteambtenaren

DossierRAAK.PUB09.005
StatusLopend
Startdatum1 juni 2022
Einddatum30 april 2024
RegelingRAAK-publiek
Thema's
  • Gezondheid & zorg
  • Bètatechniek
  • Sociale Studies
  • Veerkrachtige samenleving: in wijk, stad en regio
  • Gebouwde omgeving duurzaam en leefbaar
  • Gezondheid en Welzijn

Er zijn steeds meer kinderen in Nederland met bewegingsarmoede, overgewicht en geringe
motorische vaardigheden. Om kinderen gezonde en fitte volwassenen te laten worden, is het van belang om hen te stimuleren meer te bewegen. Dit heeft het meeste effect als die beweging wordt ingebed in hun dagelijks leven. Een van die manieren om dat te bereiken is het stimuleren en beter faciliteren van buitenspelen: het onbegeleid spelen van kinderen in de buitenruimte. Buitenspelen heeft niet alleen een positief effect op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van kinderen, maar ook op hun motorische, cognitieve en sociale vaardigheden.
Gemeenteambtenaren willen inspelen op deze voordelen van buitenspelen, maar weten onvoldoende hoe zij hun stad speelvriendelijker kunnen maken. Deels komt dit doordat er een gebrek is aan kennis over de vraag waar, wanneer, hoe en met wie kinderen buiten spelen en hoe zij dit beleven en ervaren. Daarnaast ontbreekt het vaak aan tijd en instrumenten bij gemeenten om de ideeën door te vertalen naar beleid en de praktijk.
Door participatief en kwalitatief onderzoek uit te voeren met en vanuit het perspectief van
kinderen, willen we antwoord geven op de vraag welke factoren een bijdrage leveren aan een speelvriendelijke stad. Deze inzichten toetsen we aan de ideeën en huidige beleidsinstrumenten van gemeenteambtenaren, waarna we hier gezamenlijk een verbeterslag in maken en instrumenten aanreiken en handelingsperspectieven formuleren voor het ontwerpen, programmeren en beheren van speelvriendelijke steden. Naast deze tools worden de inzichten gedeeld in een eindrapport, kennisclips, symposium en publieksvriendelijke infographics.

Contactinformatie

De Haagse Hogeschool

Sanne de Vries, contactpersoon
Telefoon: 070-4457147

Consortiumpartners

bij aanvang project

Netwerkleden

  • Stichting Child in the City Foundation