Sportmonitor op Maat

DossierRAAK.PUB12.022
StatusLopend
Startdatum1 mei 2024
Einddatum30 april 2026
RegelingRAAK-publiek
Thema's
  • Gezondheidszorg
  • Onderwijs
  • Gezondheid en Welzijn
  • Onderwijs en talentontwikkeling

Trainer-coaches van sporttalenten hebben een complexe taak om jonge sporters die veel en intensief trainen te begeleiden. Hierbij hanteren trainer-coaches verschillende monitormethoden om belasting en belastbaarheid van hun sporters in kaart te brengen om prestaties te verbeteren en/of welzijn waarborgen.
Voor het monitorings- en feedback proces is binnen Coach in Control (voorgaand RAAK-Publiek project) een datadashboard ontwikkeld en een scholing voor trainer-coaches. Tijdens het Coach in Control-project en de toepassing hierna, gaven trainer-coaches aan dat de tools werken, maar dat ze niet weten hoe ze:
1) Hun sporters kunnen motiveren om betrouwbare data aan te leveren;
2) De kwaliteit van feedback kunnen verbeteren op fysiek, mentaal én sociaal vlak;
3) Gedifferentieerde feedback per individu kunnen vormgeven om effectief te monitoren Dit pleit voor het verbeteren van het proces tussen trainer-coaches én sporters om zo tot een monitorsysteem op maat van de trainer-coach en hun sporters te komen. Terwijl Coach in Control zicht voornamelijk richtte op ontwikkeling van de benodigde tools en basiskennis voor trainer-coaches, zal “Sportmonitor op Maat” een belangrijke stap verder gaan en zich richten op sociale, mentale en fysieke procesoptimalisatie rondom monitoring. Dit doen we door in co-creatie met trainer-coaches én sporters nieuwe kennis, vaardigheden en handvatten ontwerpen rondom het monitoringsproces van sporttalenten. Het doel hiervan is het optimaliseren van de individuele prestatieontwikkeling en het welzijn van de sporters.
De hoofdvraag in Sportmonitor op Maat is:
Hoe kunnen we trainer-coaches én sporters ondersteunen bij implementatie, duurzaamheid en effectiviteit van een monitorsysteem op maat?
Per deelnemende sportcontext (trainer-coach/sporterscombinatie) zal onderzocht worden waar de specifieke knelpunten rond het monitoringsproces zich bevinden en wat passende oplossingen op maat zijn. De sportcontexten kunnen doorstromen naar één of meerdere werkpakketten die gericht zijn op ontwerp en implementatie van oplossingen op maat in inhoudelijke thema’s (“sociaal/mentaal” en “mentaal/fysiek”), toepasbare middelen (dashboard) en/of onderwijs.

Contactinformatie

Consortiumpartners

bij aanvang project