SPRONG: Expertisenetwerk Cyberweerbaar Nederland

DossierSPR.ALG.02.003
StatusLopend
Startdatum1 mei 2023
Einddatum30 april 2026
RegelingSPRONG 2020-2029
Thema's
  • Veiligheid
  • Bètatechniek
  • Sociale Studies
  • Sleuteltechnologieën en duurzame materialen
  • Veerkrachtige samenleving: in wijk, stad en regio

De SPRONG-groep richt zich op het cyberweerbaarder maken van Nederland. Het aantal cyberaanvallen neemt alleen maar toe, terwijl de weerbaarheid van organisaties achter blijft. Door publieke en private organisaties beter toe te rusten op cyberdreigingen heeft de SPRONG-groep directe impact. De focus ligt daarbij niet zozeer op de techniek, maar juist op de mens: welke gedrag- en houdingsaspecten beïnvloeden cyberweerbaarheid en hoe kunnen organisaties deze aspecten t.b.v. cyberweerbaarheid verbeteren?
Drie hogescholen met een stevig track-record op het thema cyberweerbaarheid – De Haagse Hogeschool, Saxion en NHL Stenden – vormen de kerngroep. De SPRONG-groep zal kennis en ervaring met elkaar delen en het netwerk verder uitbouwen. De samenwerking met lokale en regionale partners wordt geïntensiveerd door kennismakelaars uit de praktijk te koppelen aan onderzoekers uit de kerngroep. Door het benutten van bestaande infrastructuren van de landelijke partners en academische kennisinstellingen wordt gewerkt aan professionalisering en een nauwe wisselwerking tussen praktijkgericht onderzoek en fundamenteel onderzoek. Zo wordt mogelijk gemaakt dat de kennis op cyberweerbaarheid zich blijft ontwikkelen.
De kernactiviteiten zijn gericht op:
● Het opbouwen van een duurzaam expertisenetwerk van onderzoekers en kennismakelaars in de beroepspraktijk voor continue vraagarticulatie en disseminatie van kennis op het gebied van cyberweerbaarheid;
● Het organiseren van activiteiten binnen een gezamenlijk professionaliseringsnetwerk voor talentvolle praktijkgerichte onderzoekers en het leveren van een structurele bijdrage aan het hbo-onderwijs en nascholingsaanbod op het gebied van cyberweerbaarheid;
● Het gezamenlijk opbouwen en onderhouden van een landelijke monitor cyberincidenten en de inrichting van lab-omgevingen waarbinnen experimenten en simulaties kunnen worden uitgevoerd gericht op het daadwerkelijke gedrag van individuen binnen organisaties.
De ambitie van de SPRONG-groep is om uit groeien tot het toonaangevende expertisenetwerk op het gebied van vraagstukken rondom cyberweerbaarheid binnen publieke en private organisaties, dat hoogwaardige, relevante en praktisch toepasbare kennis ontwikkelt op het gebied van cybersecurity binnen organisaties.

Contactinformatie

De Haagse Hogeschool

Rutger Leukfeldt, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project