SPRONG Watertechnologie

DossierSPR.ALG.02.016
StatusLopend
Startdatum1 januari 2023
Einddatum31 december 2026
RegelingSPRONG 2020-2029
Thema's
 • Landbouw, water en voedsel
 • Sleuteltechnologieën
 • Energietransitie & duurzaamheid
 • Gezondheid & zorg
 • Agro en Food
 • Bètatechniek
 • Economie
 • Sleuteltechnologieën en duurzame materialen
 • Duurzame landbouw-, water- en voedselvoorziening
 • Energietransitie en duurzaamheid

Beschikbaarheid van voldoende en betrouwbaar water is het centrale thema van SPRONG Watertechnologie. Dit is een samenwerking van NHL Stenden, Hogeschool Van Hall Larenstein en CEW om samen met andere (hbo) kennisinstellingen, werkveldpartners en overheden te werken aan maatschappelijke opgaven.
Watertechnologie is als ‘enabling technology’ van levensbelang. Burgers, landbouw, industrie, en energievoorziening hebben voldoende en betrouwbaar water nodig om te kunnen functioneren. Er is geen alternatief voor water. Door klimaatverandering, verontreiniging en uitputting van natuurlijke bronnen is dit niet langer vanzelfsprekend. In toekomstige scenario’s zal watertechnologie een cruciale rol spelen. Met toenemende circulariteit zal de robuustheid en betrouwbaarheid van schakels in de (water)keten het lange termijn succes van de samenleving bepalen. Dit vereist een diepgaande kennis van technologie en intensieve samenwerking tussen gerelateerde disciplines in zowel het bèta, als gamma en alfa domein.
Het toekomstperspectief voor SPRONG Watertechnologie ligt in het leveren van een wezenlijke bijdrage aan de (inter)nationale problematiek van deze opgaven. SPRONG Watertechnologie creëert daartoe langjarige samenwerkingsverbanden en een open innovatieomgeving met quadruple helix partijen, met praktijkgericht onderzoek als vliegwiel. Hierbij staan vier innovatiethema’s uit het Missiegedreven Innovatiebeleid centraal:

 1. Zorgdragen voor schoon en veilig water
 2. Hergebruik van water en grondstoffen
 3. Energie opwekken en opslaan met water
 4. Slim meten en handelen voor water en infrastructuur

In de praktijktuin Sustainable future water studies gaan lectoren en belanghouders met docent-onderzoekers en studenten langjarig, via praktijkgericht onderzoek, integraal en interdisciplinair aan de slag met innoveren-leren-werken. Gezamenlijke kennisontwikkeling heeft impact op het werkveld, de samenleving en het onderwijs. Door sterk in te zetten op netwerkvorming en professionalisering van de werkwijze vergroot SPRONG Watertechnologie die impact. Door samen met belanghouders op zoek te gaan naar antwoorden op complexe vraagstukken, vormt de praktijktuin een regionale Learning Community. Dit is de optimale vorm van kennisontwikkeling en -deling.

Contactinformatie

Consortiumpartners

bij aanvang project

Netwerkleden