Stadslab Ede

DossierCDKM.OP.06.013
StatusLopend
Startdatum17 januari 2022
Einddatum1 juli 2023
RegelingCDKM 2021 Opschaling

Sinds 2018 is de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) betrokken bij City Deal Kennis Maken (CDKM) in samenwerking met gemeente Ede, gemeente Wageningen en de Wageningen University & Research (WUR). In Ede heeft dit vorm gekregen binnen de Samenwerkingsagenda Ede-CHE die datzelfde jaar is ondertekend. Vanaf januari 2020 zijn er twee verbinders in CDKM Ede+Wageningen aangesteld, één per kennisinstelling. Deze persoon heeft als taak om vraagstukken vanuit de plaatselijke maatschappij te verbinden met het onderwijs. Naast het koppelen van studenten en docenten aan maatschappelijke vraagstukken, is het team CDKM zich meer gaan richten op het interdisciplinair en multi-level inzetten van (groepen) studenten, en de monitoring van studentprojecten. Voortbordurend op deze ervaring wil de CHE online en/of offline beter bereikbaar worden voor vragen vanuit de maatschappij. Met deze subsidieaanvraag willen we een plan ontwikkelen, zodat externen, studenten, docenten en onderzoekers elkaar kunnen treffen en inspireren tot meer interdisciplinaire samenwerking in de stad en regio. De werktitel voor deze ruimte is ‘Stadslab Ede’. Dit zal gaan fungeren als uithangbord voor de expertise die de CHE in huis heeft en haar maatschappelijke en regionale betrokkenheid. We zien het voor ons als een regionale ontmoetingsruimte waarbij fysieke kennisuitwisseling wordt ondersteund met een online en offline programma en coördinatie.
Het draagvlak voor ‘Stadslab Ede’ willen we allereerst ophalen in een stakeholdersanalyse. De praktische uitvoering van een ruimte onderzoeken we in minimaal vier proefsessies. Door krachten te bundelen vergroten we de impact en vergroten we de kans dat ook studenten hun expertise op een waardevolle manier inzetten voor de maatschappij. Consortiumpartners van deze subsidieaanvraag zijn: gemeente Ede, WUR, gemeente Scherpenzeel en regio Foodvalley Living Lab Circulair.

Contactinformatie

Consortiumpartners

bij aanvang project
  • Gemeente Ede
  • Gemeente Scherpenzeel
  • Regio Food Valley
  • Wageningen University & Research (WUR)