Structuur-werkingsrelatie van een nieuwe klasse antimalaria stoffen

DossierGOCH.KIEM.KGC03.012
StatusLopend
Startdatum1 november 2022
Einddatum30 april 2023
RegelingKIEM GoChem 2019-2024
Thema's
  • Bètatechniek
  • Gezondheidszorg
  • Gezondheid & Zorg - Toegang tot zorg
  • Sleuteltechnologieën - Life science-technologieën
  • Gezondheid en Welzijn
  • Ondernemen: verantwoord en vernieuwend

In eerder onderzoek zijn door TropIQ, in samenwerking met de Radboud Universiteit, zogenaamde tetrahydroimidazopyridines (THIPs) geïdentificeerd met potente antimalaria activiteit (IC50 waarden van 10-20 nM). Deze stoffen onderscheiden zich van antimalaria middelen die nu op de markt zijn doordat ze naast replicatie van de parasiet in de mens ook de transmissie via de mug blokkeren. Met het oog op het genereren van een lead molecuul voor een in vivo proof of concept studie, relevant voor verdere private investeringen in deze klasse van moleculen, richt het huidige project zich op het verwerven van inzicht in de structuur-werkingsrelatie met betrekking tot de metabole stabiliteit van de stoffen, en identificatie van het mogelijke moleculaire target. Daartoe worden metabolisme studies uitgevoerd in primaire hepatocyten en via chemische modificatie de structuur elementen in kaart gebracht die een rol spelen in metabolisme. Daarnaast worden in vitro evolutie experimenten uitgevoerd om resistente parasieten te genereren om zo inzicht te verkrijgen in het werkingsmechanisme van de THIPs.

Contactinformatie

Radboud Universiteit

Floris Rutjes, contactpersoon
Telefoon: (024) 365 32 02

Consortiumpartners

bij aanvang project
  • TropIQ Health Sciences B.V.

Netwerkleden

  • Hermkens Pharma Consultancy B.V.