Sustainable cities & regions (SURE) - Wij maken de sprong!

DossierSPR.ALG.01.013
StatusLopend
Startdatum1 december 2021
Einddatum30 november 2025
RegelingSPRONG
Thema's
 • KIA 1 - Energietransitie en Duurzaamheid
 • KIA 6 - Maatschappelijk Verdienvermogen
 • KIA 5 - Sleuteltechnologieën
 • Sociale Studies
 • Economie
 • Bètatechniek
 • Op weg naar veerkrachtige samenlevingen
 • Circulaire economie en grondstoffenefficiëntie: Duurzame circulaire impact
 • Energietransitie
 • Energie
 • Energietransitie en duurzaamheid
 • Gebouwde omgeving duurzaam en leefbaar
 • Veerkrachtige samenleving: in wijk, stad en regio

De energietransitie en verduurzaming van de gebouwde omgeving vormt een complex vraagstuk. De ontwikkeling gaat veel langzamer dan gepland en stagneert zelfs. Technische oplossingen zijn vaak voorhanden, maar complexiteit op het sociale vlak belemmert introductie in de praktijk. Een transdisciplinaire aanpak is noodzakelijk om dit te veranderen. Als SPRONG-consortium SURE (SUstainable Cities and REgions) brengen wij technologische ontwikkelingen en sociale verandering bij elkaar vanuit een integraal perspectief. Daarom stelt SURE de mensen in de wijk centraal.
We vormen een lerend, innoverend en onderzoekend netwerk. Zo maken we de noodzakelijke sprong in praktijkgericht onderzoek van interdisciplinair naar transdisciplinair, ten dienste van de partijen die de energietransitie in de gebouwde omgeving in de praktijk vormgeven. Lectoren van Hogeschool Utrecht (HU) en Hanzehogeschool Groningen (Hanze) werken al jarenlang samen op dit thema, vanuit het CoE Smart Sustainable Cities (CoE SSC) van de HU en het CoE Energy van Hanze. Samen maken we de SPRONG naar de sterke transdisciplinaire onderzoeksgroep die we ambiëren.
Het consortium richt zich op de KIA Energietransitie en Duurzaamheid, daarbinnen de IKIA Klimaat en Energie en de deel-KIA voor Circulaire Economie. Als consortium SURE hebben we de expertise in huis om een relevante bijdrage te leveren aan het maatschappelijk vraagstuk passend binnen deze KIA, en om de transdisciplinaire aanpak verder door te ontwikkelen. We versterken onze expertise over energietransitie en duurzaamheid met kennis over leren en innoveren, communiceren en digitaliseringsprocessen, in de context van een inclusieve samenleving en maatschappelijk gedragen keuzes. We doen dit in co-creatie met regionale en (inter)nationale partners, eigen opleidingen en instituten, wijkbewoners en consumentenorganisaties. In regionale experimenteergebieden gaan we transdisciplinair leren en werken aan energietransitievraagstukken. We willen slimme duurzame en leefbare steden creëren voor en met burgers, inclusief kwetsbare groepen, en hen een rol geven in het ontwerpen en inrichten van hun omgeving.

Contactinformatie

Hogeschool Utrecht

Mieke Oostra, contactpersoon
Telefoon: 050-5954524

Consortiumpartners

bij aanvang project

Netwerkleden

 • Gemeente Soest