Sustainable Smart Industry

DossierPLTFM.03.014
StatusLopend
Startdatum1 mei 2023
Einddatum30 april 2026
RegelingPlatformregeling
Thema's
  • Sleuteltechnologieën
  • Energietransitie & duurzaamheid
  • Bètatechniek
  • Onderwijs en talentontwikkeling
  • Sleuteltechnologieën en duurzame materialen

In ons praktijkgerichte onderzoek zien wij uitdagingen op het gebied van digitalisering (smart industry) en het verduurzamen (sustainability) ervan. Deze gecombineerde uitdaging vormt de gemeenschappelijke interesse van het lectoren platform Sustainable Smart Industries met een focus op Disassembly: het uit elkaar halen van producten.
In onze regio’s (Zuid, Noord, Oost, West Nederland) zijn er diverse bedrijven die ons vragen antwoorden te geven op hun vragen rondom dit thema. Wij zien hier mogelijkheden om Smart Industry methoden en technieken te gebruiken. Wij zien echter ook dat het inzicht in de diverse methoden en technieken (focus op digital twins, robotica en leverketens) in het algemeen, maar zeker op het gebied van Disassembly verbetering behoeft. Met het platform verbeteren we dit inzicht en versterken we het praktijkgerichte onderzoek en helpen het beter toepasbaar te maken.
Ons platform maakt het mogelijk om de ervaringen en kennis op het gebied van Sustainable Smart Industry (SSI) (kennis die we in projecten opdoen) te delen en erover te communiceren. We richten ons hierbij op docent onderzoekers en bedrijven. Parallel daaraan versterken we de samenwerking tussen de lectoraten en onderwijs door onze hybride leeromgevingen te gebruiken voor Disassembly. Hierbij richten we onze aandacht op het opzetten van studententeams, en proberen we WO en MBO bij het thema aan te laten sluiten. Hiervoor richten we een interactief platform voor dat als vraagbaak dient, het is m.n. gericht op onze collega docent onderzoekers bij de verschillende hogescholen. Parallel aan voorgaande activiteiten in het kennisnetwerk wordt een kennisagenda voor Disassembly ontwikkeld die aansluit op bestaande roadmaps.Ook organiseren we het kennisnetwerk door regelmatig overleg met bedrijven en bestuur om tot gecoördineerde actie en regie op het thema te komen.

Contactinformatie

Fontys Hogescholen

Teade Punter, contactpersoon
Telefoon: 088-5075859

Netwerkleden