The Art of Connection

DossierEXZ.EXZ.01.009
StatusLopend
Startdatum1 september 2021
Einddatum12 juli 2024
RegelingExtramurale zorg
Thema's
 • Bètatechniek
 • Kunst
 • Sociale Studies
 • Gezondheid & Zorg - Leefstijl en leefomgeving
 • Gezondheid & Zorg - Toegang tot zorg
 • Op weg naar veerkrachtige samenlevingen
 • Kunst: onderzoek en innovatie in de 21e eeuw
 • Kwaliteit van de omgeving
 • Life Sciences & Health
 • Gebouwde omgeving duurzaam en leefbaar
 • Kunst en de creatieve industrie
 • Sleuteltechnologieën en duurzame materialen

Sociale isolatie wordt gerelateerd aan sterfterisico’s van roken, overgewicht en te hoge bloeddruk en zorgt voor een verhoogde kans op institutionalisering. Door de dubbele vergrijzing en maatschappelijke ontwikkelingen groeit de groep zelfstandig wonende senioren én de druk op de ouderenzorg in Nederland snel. Deze groep senioren heeft, naast een grote kans op één of meerdere chronische aandoeningen, grotere kans op eenzaamheid en sociale isolatie. De huidige coronapandemie vergroot deze sociale kwetsbaarheid. Echter, juist voor deze groep is een informeel netwerk en nabijheid van contacten cruciaal om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Een lichte vorm van ‘gemeenschap’ en sociale interactie in de buurt is een voorwaarde voor het ontstaan van informele netwerken. Een semipublieke ruimte in de vorm van een dynamische ‘fourth place’, kan deze sociale interactie tussen buurtbewoners, waaronder kwetsbare ouderen, stimuleren en faciliteren.
In ‘The Art of Connection’ fungeert de buitenruimte rond CPO Cohousing, gericht op meergeneratiewonen in de vergrijzende wijk Coehoorn te Arnhem, als ‘living lab’. Aansluitend bij de waarden van deze slimme, creatieve wijk, staat de volgende onderzoeksvraag staat centraal: Op welke manier kan een interactieve buitenruimte bijdragen aan het bevorderen van sociale interactie tussen bewoners, waaronder kwetsbare ouderen, in de wijk Coehoorn? In co-creatie met gebruikers en stakeholders wordt, in een iteratief proces, een prototype van een interactieve buitenruimte ontwikkeld. Deze wordt in een pilot geëvalueerd met behulp van big data, gecombineerd met observaties, interviews en expertmeetings. De beoogde resultaten leveren een bijdrage aan extramuralisering van kwetsbare ouderen door het bevorderen van sociale interactie tussen bewoners, en daarmee het versterken van een informele (zorg)netwerken. Door actieve betrokkenheid van buurtbewoners en andere (lokale) stakeholders, gedurende het hele proces, wordt een learning community gevormd, hetgeen de kans op een geslaagde interventie vergroot.

Contactinformatie

HAN University of Applied Sciences

Masi Mohammadi, contactpersoon
Telefoon: 06-14454655

Consortiumpartners

bij aanvang project

Netwerkleden

 • Bureau de Bruijn
 • Gemeente Arnhem
 • Goed Wonen Gemert
 • Onze Huisartsen Coöperatie U.A.
 • Thuiszorg Groot Gelre B.V.
 • Vereniging Cohousing Arnhem
 • Wonen Welzijn Zorg Zwolle 038