The use of an application to sustain improvement after an extensive rehabilitation program for chronic pain and the influence of COVID 19. A qualitative research

DossierTOPUP.09.037
StatusAfgerond
Startdatum1 juli 2021
Einddatum31 augustus 2021
RegelingTop-up 2020

Het gebruik van E-Health in de gezondheidszorg neemt een steeds prominentere rol in. Zeker ook onder de COVID 19 omstandigheden blijkt E-Health een nuttige bijdrage aan het zorgproces te kunnen leveren. Voor chronische pijn patienten die behandeld zijn in diverse revalidatie centra blijkt het moeilijk om de bereikte positieve resultaten te bestendigen. Binnen het SOLACE project (RAAK 2014-02-23P) is met behulp van Co-Design de content van een zelfmanagement programma ontwikkeld om terugval na revalidatie te voorkomen of te verminderen. Dit programma kent twee uitgangspunten, gestoeld op gedragsmatige principes; “Do it Your Self” waarin positieve herinneringen en ervaringen worden geregistreerd en “Waardevolle Doelen” waarbij patienten doelen vanuit de revalidatie en of nieuwe doelen kunnen aangeven en hoe deze stapsgewijs binnen een vast tijdbestek behaald kunnen worden.
In de Agrippa studie (RAAK.PUB05.002) zijn deze doelen verder ontwikkeld in een Applicatie, de Agrippa app. Daarnaast wordt gekeken in een gerandomiseerd onderzoek of deze app ook effectief is. De huidige aanvraag behelst een kwalitatieve studie naar de bruikbaarheid van de app ervaren door de patienten en ervaren door de zorgverleners. Daarnaast zal worden gekeken hoe de COVID-19 omstandigheden invloed hebben gehad op het gebruik ervan.

Contactinformatie