Thuismeten met AI & de kinderfysiotherapiepraktijk.

DossierRAAK.PUB12.005
StatusLopend
Startdatum1 juni 2024
Einddatum31 mei 2026
RegelingRAAK-publiek
Thema's
  • Bètatechniek
  • Gezondheidszorg
  • Gezondheid en Welzijn
  • Sleuteltechnologieën en duurzame materialen

Het succesvol integreren van eHealth-innovaties, is van vitaal belang voor het verbeteren van de zorgkwaliteit en toegankelijkheid. Thuismeten is een van de innovaties die kan bijdragen aan een efficiëntere zorgverlening en een betere toegankelijkheid. Onderzoek toont aan dat digitaal thuis meten aanzienlijke voordelen biedt, waaronder een betere patiëntervaring, meer regie over het zorgproces, verbeterde veiligheid en kostenbesparingen. Juveniele dermatomyositis (JDM), een zeldzame ziekte bij kinderen, zou aanzienlijke voordelen kunnen halen uit thuismeten. Momenteel zijn monitoringtools zoals de Childhood Myositis Assessment Scale (CMAS) alleen beschikbaar in gespecialiseerde medische centra, wat frequente monitoring moeilijk maakt. Een veelbelovende ontwikkeling is het gebruik van AI-gebaseerde oplossingen voor real-time analyse van videobeelden. Deze ontwikkeling roept echter nog vragen op over acceptatie en betrouwbaarheid en inzetbaarheid. Daarom heeft Zuyd Hogeschool (Lectoraat Dataintelligence) samen met de kennis en praktijk partners Kinderfysiotherapie (Hogeschool Rotterdam), het Wilhelmina Kinderziekenhuis en eerstelijns kinderfysiotherapeuten het afgelopen jaar vooronderzoek gedaan naar deze praktijk problemen om tot de volgende vraagstelling te komen, die we met behulp van deze RAAK-publiek subsidie hopen te kunnen beantwoorden: Hoe kunnen we de implementatie van betrouwbare AI-gebaseerde thuismetingsoplossingen bevorderen om meer frequente en consistente ziekte monitoring mogelijk te maken, de fysiotherapeutische behandeling te optimaliseren en daarmee de kwaliteit van zorg voor kinderen met JDM te verbeteren? De beantwoording van deze vraag vereist een duidelijke co-creatieaanpak, nauwe betrokkenheid van zorgprofessionals en richtlijnen om de kansen en uitdagingen van thuismeten met behulp van AI in de praktijk te adresseren.

Contactinformatie

Zuyd Hogeschool

Roel Bindels, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project