Toekomstgericht onderwijs: Stimuleren van 21st Century Skills in Leerling Ontwikkel Teams

Status
Beëindigd
Startdatum
1 maart 2018
Einddatum
1 maart 2019
Thema's
Sociale Infrastructuur Agenda

Dit project gaat over kennisontwikkeling ten aanzien van de werking van leerlingontwerpteams (LOT’s) teneinde 21st Century Skills (21st CS) van leerlingen te stimuleren. De basishypothese is dat de 21st CS samenwerken, communiceren, kritisch denken en computational thinking betekenisvol kunnen worden gestimuleerd als 1) leerlingen actief systematisch samenwerken in een LOT, en 2) innovatieve lessen ontwikkelen, waarin ICT is geïntegreerd, voor hun medeleerlingen. De idee van LOT’s is gebaseerd op (onderzoek naar) zogenaamde docentontwerpteams (DOT’s), een vorm van docentprofessionalisering waarbij docententeams samen vernieuwend onderwijs ontwikkelen. Basisschoolleerkrachten geven aan behoefte te hebben aan pedagogische-didactische kennis en expertise om leerlingen deze vaardigheden ‘voor de maatschappij van de toekomst’ bij te brengen.

In dit project richt een consortium onder leiding van het lectoraat ‘Onderwijsbehoeften in Inclusieve Leeromgevingen’ van Hogeschool Windesheim zich op de volgende praktijkvraag: “Op welke wijze kunnen basisschoolleerkrachten hun leerlingen 21st Century Skills (samenwerken, communiceren, kritisch denken en computational thinking) bijbrengen, in de context van een leerlingontwerpteam, waarin de leerlingen lessen ontwikkelen waarin een onderwijsrobot wordt geïntegreerd?

Het consortium bestaat uit Hogeschool Windesheim (Pabo), de Geert Grote-basisschool en de Rolf Groep (mkb-onderneming met expertise op uitdagende speelleeromgevingen). De verschillende LOT’s (10 tot 15 in totaal, bestaande uit vier leerlingen per LOT van groep 7 en 8) hebben verschillende doelstellingen: biijvoorbeeld het ontwikkelen van lesmateriaal, contact met de mkb-onderneming en het geven van de ontworpen lessen aan onderbouwleerlingen. Twee leerkrachten van de Geert Grote-school begeleiden het hele proces. Tussentijds en aan het einde van het project worden het ontwikkelde lesmateriaal en de lessen gepresenteerd in een open huis aan andere Catent basisscholen en overige belangstellenden. In dit project doen de betrokken praktijkprofessionals, Pabo-opleiders en -studenten en leerlingen kennis, ervaring en expertise op met het begeleiden en werken in LOT’s en tegelijkertijd hoe ICT te integreren in het te ontwikkelen lesmateriaal.

Contactinformatie

Hogeschool Windesheim

Geert Holwerda
Contactpersoon

Frans Frans Genee
Contactpersoon

Consortiumleden

  • de Rolf groep B.V.
  • Stichting Catent