Top-up Professioneel Samenwerken in de Wijk

Status
Beëindigd
Startdatum
1 februari 2018
Einddatum
31 december 2018
Thema's
Geen
Regeling
Top-up

Eerste lijnsprofessionals in de wijk werken steeds meer samen. Met collega’s van andere disciplines en andere organisaties, maar ook met mantelzorgers en vrijwilligers. Maar hoe doe je dat eigenlijk, samenwerken? En hoe weet je of je samenwerkingspartners de samenwerking ook goed vinden? Deze vragen van eerste lijnsprofessionals zoals wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners, maatschappelijk werkers en welzijnswerkers vormden de aanleiding om te starten met het project Professioneel samenwerken in de wijk. In dit project ontwikkelden twee lectoraten van Hogeschool Windesheim samen met professionals, mantelzorgers en vrijwilligers twee samenwerkings-thermometers met een bijpassende toolbox. Met de thermometers kunnen de professionals zelfstandig de kwaliteit van hun samenwerking beoordelen en met de tools kunnen zij de samenwerking vervolgens verbeteren.
In de eerste fase van het project is onderzocht welke factoren interprofessionele samenwerking tot een succes maken. Deze factoren vormen de basis voor de thermometers, waarvan de ene kan worden ingezet om de kwaliteit van de samenwerking met verschillende professionals inzichtelijk te maken en de tweede inzicht geeft in de kwaliteit van de samenwerking met het informele netwerk rond cliënten. Vijf teams hebben vervolgens met de samenwerkingsthermometers gewerkt aan het versterken van hun samenwerking. Hierbij werden ze ondersteund door studenten Verpleegkunde, Toegepaste Gerontologie en Social Work en docentonderzoekers. Daarbij is onderzocht of de samenwerkingsthermometers van toegevoegde waarde zijn geweest en hoe de thermometers verbeterd konden worden.

De 2 samenwerkingsthermometers zijn online beschikbaar op www.samenwerkenzorgenwelzijn.nl. Uit reacties van gebruikers blijkt dat de toepassing van de thermometers en de toolbox verbeterd en geïntensiveerd kan worden als:
1) de gebruiksvriendelijkheid verbeterd wordt. [bijvoorbeeld het overzicht op de homepage]
2) de vragenlijst korter en bondiger zouden zijn.
3) ook de teamresultaten kunnen worden geanalyseerd en geduid.

Met de Top-up subsidie beogen we te komen tot finale versies van de samenwerkingsthermometers waarmee professionals gemakkelijk kunnen werken en wetenschappers onderzoek kunnen doen naar de meerwaarde van de thermometers en van interventies gericht op samenwerking.
De projectactiviteiten zijn:
1) Doorontwikkeling samenwerkingsthermometers
2) Statistische analyses gericht op inkorting van de thermometers (oa Cronbach’s alpha van de schalen)
Deze stappen resulteren in:
1) gebruiksvriendelijke samenwerkingsthermometers
2) ingekorte, doelgerichte samenwerkingsthermometers

Contactinformatie

Hogeschool Windesheim

Carolien mevrouw dr. C.H.M. Smits
Contactpersoon

Carolien mevrouw dr. C.H.M. Smits
Contactpersoon