Uit de bubbel: naar opschaling van stedelijke kennisvragen in ons onderwijs

DossierCDKM.OP.06.011
StatusLopend
Startdatum1 januari 2022
Einddatum31 december 2022
RegelingCDKM 2021 Opschaling

De TU Delft neemt sinds 2017 deel aan de City Deal kennismaken (CDKM) Delft. Hiermee verweven is de pijler van het convenant van 2016 tussen de TU Delft en de gemeente Delft die gaat over “de verbinding van de Universitaire gemeenschap, stad en inwoners”. In de afgelopen vier jaar is vanuit deze programma’s met docenten en studenten gewerkt om zowel academische resultaten te bereiken als resultaten die tot nut zijn van de stad Delft en bewoners van Delft. Tegelijkertijd is er een Education Fellow op het gebied van community engagement aangewezen en is er een Special Interest Group op dit gebied opgericht waarin docenten die werken met stedelijke vraagstukken ervaringen delen en hieraan bekendheid geven. Aan de zijde van de studenten is door een enorm toegenomen belangstelling voor maatschappelijke inzet voor de stad Delft de Social Hub ontstaan. Op basis van al deze ervaringen, energie om dit groter te maken en aanbevelingen vanuit het onderzoek Routes naar stedelijke vraagstukken dat in het kader van de City Deal Kennismaken is gestart aan de TU Delft willen we nu de stap zetten naar opschaling in het onderwijs. Het onderzoeksproject dat moet leiden tot een implementatieplan voor opschaling van stedelijke vraagstukken in het onderwijs aan de TU Delft heeft een looptijd van een jaar en richt zich op de vraag hoe we onderwijsvormen kunnen ontwikkelen waarin studenten die op zoek zijn naar maatschappelijke opgaven samen worden gebracht met overheden en organisaties met kennisvragen. We onderzoeken de toepasbaarheid in het onderwijs van vraagstukken in vier diverse segmenten en maken optimaal gebruik van de Social Hub om studenten te betrekken, de Special Interest Group community engagement om docenten te betrekken en de gemeentelijke connecties om de stedelijke vraagstukken te formuleren.

Contactinformatie

TU Delft

Pieke Hoekstra, contactpersoon
Telefoon: (015) 278 11 06

Consortiumpartners

bij aanvang project
  • Gemeente Delft