Ultradunne, nanoporeuze membranen op basis van metaal-organische netwerken (UltraNano)

DossierGOCH.KIEM.KGC02.088
StatusLopend
Startdatum1 november 2022
Einddatum1 juli 2023
RegelingKIEM GoChem 2019-2024
Thema's
  • Bètatechniek
  • Energie en Klimaat - Een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050. Voor 2030 is de doelstelling halvering van het grondstoffengebruik.
  • Sleuteltechnologieën - Geavanceerde Materialen
  • Sleuteltechnologieën - Nanotechnologieën
  • Chemie
  • Duurzame landbouw-, water- en voedselvoorziening
  • Energietransitie en duurzaamheid
  • Sleuteltechnologieën en duurzame materialen

In dit project wordt de haalbaarheid bestudeerd voor het maken van nanoporeuze membranen met behulp van gangbare processen in de halfgeleiderindustrie. Nanoporeuze membranen bieden onder meer de mogelijkheid om op energie-efficiënte en milieuvriendelijke manier water te ontzouten of het scheiden van vluchtige componenten als alternatief voor destillatie. Recent zijn veel nieuwe nanoporeuze materialen gerapporteerd. Succesvolle toepassingen op het gebied van katalyse, sensoren en scheidingen, waaronder ook eerste voorbeelden van kleinschalige nanofiltratie, geven de potentie van dergelijke materialen aan voor een toepassing op het gebied van nanofiltratie op grotere schaal. Echter, het ontbreekt momenteel aan goede, eenvoudige methoden om deze opschaling voor ultradunne (sub-micron), nanoporeuze membranen te realiseren. In dit project zal wordt een methode bestudeerd en geïmplementeerd waarmee dit wel mogelijk is.

Contactinformatie

Wageningen University & Research (WUR)

Louis de Smet, contactpersoon
Telefoon: +31 (0)317481268

Consortiumpartners

bij aanvang project