Urban Upcycling – Regionale ecosystemen, circulaire business modellen en marktacceptatie

DossierRAAK.PRO04.029
StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2026
RegelingRAAK-PRO
Thema's
  • Bètatechniek
  • Economie
  • Energie en Klimaat - Een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050. Voor 2030 is de doelstelling halvering van het grondstoffengebruik.
  • Sleuteltechnologieën en duurzame materialen
  • Kunst en de creatieve industrie
  • Ondernemen: verantwoord en vernieuwend

Verschillende Nederlandse gemeenten ontwikkelen zogenaamde ‘circulaire ambachtscentra’ met als doel waardevolle reststromen die ingeleverd worden bij milieustraten een tweede leven te geven. Een grote en omvangrijke reststroom betreft afgedankte meubels en elementen uit interieurbouw en de materialen die daar vaak onderdeel van zijn, te weten hout, metaal, kunststof en textiel. Ook lokale makers en meubelbedrijven zoeken naar wegen om de waarde van deze reststroom te behouden door middel van refurbish en repurpose, ook wel upcycling genoemd.
Een uitdaging bij upcycling is het beoordelen, opslaan en verwerken van de materialen, het ontwerpen en realiseren van aantrekkelijke producten en het realiseren van haalbare en schaalbare circulaire business modellen. Maar er liggen ook kansen voor vergroten van bewustwording van de waarde van spullen, creëren van nieuwe sociale werkgelegenheid en stimuleren van lokaal ondernemerschap, met name in een stedelijke omgeving. Gemeenten, afvalbedrijven, meubelfabrikanten, lokale makers en maatschappelijke organisaties als sociale werkplaatsen realiseren zich dat hiervoor samenwerking nodig is waarbij ieders belang wordt gediend.
Dit vraagt om kennis over de ontwikkeling van adaptieve ecosystemen waarbinnen ruimte is voor experimenteren en waarin gezamenlijk meervoudige waarde creatie kan plaatsvinden met een circulair business model. Daarnaast zijn er kennisvragen die betrekking hebben op de perceptie en acceptatie van halffabrikaten en eindproducten gemaakt van afgedankte meubels en reststromen uit de interieurbouw.
In het onderzoeksproject Urban Upcycling gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen door onderzoek te doen naar de ontwikkeling van de innovatie ecosystemen rondom urban upcycling in onder meer de regio’s Almere, Amersfoort, Amsterdam, Leiden, Rotterdam en Zwolle en naar de business modellen van circulaire ambachtscentra en andere bestaande en nieuwe upcycling initiatieven rondom afgedankte meubels en interieurbouwelementen. De onderzoeksaanpak is gebaseerd op een multiple case study design en longitudinaal onderzoek en maakt gebruik van research-through-design en een sustainable business model experimentation aanpak.

Contactinformatie

Hogeschool van Amsterdam

Dymph van Outersterp, contactpersoon
Telefoon: 020-5953328

Consortiumpartners

bij aanvang project

Netwerkleden