Van passant naar klant: de rol van digitale schermen in de etalage

DossierKIEM.CRE01.010
StatusAfgerond
Startdatum8 mei 2017
Einddatum6 januari 2018
RegelingKIEM 2016-2017 Topsectoren
Thema's
  • Creatieve industrie
  • Ondernemen: verantwoord en vernieuwend

Dit projectvoorstel richt zich op het effect van digitale schermen in de etalage op het winkelbezoek. Retailers Kaas en Zo en Van Dijck Experience Store, de BIZ-vereniging van de Beethovenstraat en Stad&Co vragen zich af in hoeverre digitale schermen in de etalage invloed hebben op de bezoekersaantallen van een winkel. De praktijkvraag van dit projectvoorstel luidt: Leidt een digitaal scherm in de etalage tot meer bezoekers in de winkel en meer omzet én welke content (productfoto’s met of zonder prijsweergave) kan het beste worden weergeven op het scherm?
Het Store Innovation Lab, bestaande uit het lectoraat Crossmedia en het lectoraat Digital Commerce van de Hogeschool van Amsterdam, wil deze vraag samen met de partners beantwoorden. Middels twee field experimenten bij de twee retailers, zal onderzocht worden 1) wat voor effect een scherm in de etalage heeft en 2) welke content het beste op het scherm kan worden weergegeven (productfoto’s met of zonder prijsweergave). Tevens is een doel van dit projectvoorstel om het bestaande consortium uit te breiden en een RAAK-mkb vooraanmelding in te dienen.
Het project beoogt de volgende uitkomsten:
• Instrument (gevalideerde vragenlijst) om te meten of een technologie invloed heeft op o.a. de bezoekersintentie.
• Uitvoeren van 2 experimenten in de Beethovenstraat Amsterdam.
• Rapportage van uitkomsten experimenten.
• Schriftelijk advies aan mkb-retailers en vakpublicatie over de inzet van digitale schermen in de etalage.
• Bijeenkomst in de vorm van een presentatie aan mkb’ers en studenten over uitkomsten van het onderzoek.
• Wetenschappelijke publicatie omtrent schermen, traffic en omzet.
• Bijeenkomsten met retailers, technologiebedrijven en kennispartijen om consortium uit te breiden.
• Interne vooraanmelding voor RAAK-mkb.

Contactinformatie

Hogeschool van Amsterdam

Dymph van Outersterp, contactpersoon
Telefoon: 020-5953328

Consortiumpartners

bij aanvang project